Ανθρώπινο δυναμικό

Στην Ελλάδα, στην παραγωγή και διανομή χημικών απασχολούνται περίπου 19.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 13.000 (το 68%) απασχολούνται στην παραγωγή και 6.000 (το 32%) στο χονδρικό εμπόριο χημικών. Συνολικά, η επίδραση της παραγωγής και διανομής χημικών ουσιών και προϊόντων στην απασχόληση εκτιμάται σε 108.783 θέσεις εργασίας, οι οποίες ισοδυναμούν με το 3,6% περίπου της συνολικής απασχόλησης της μεταποίησης. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η οποία δημοσιεύθηκε το 2020, κάθε θέση εργασίας στην παραγωγή και διανομή χημικών προϊόντων συνδέεται με 5,7 θέσεις εργασίας στην οικονομία.

Η ελληνική χημική βιομηχανία συγκριτικά με τους άλλους κλάδους της μεταποίησης προσφέρει σημαντικά περισσότερες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, όπως εκτιμήθηκε από τη μελέτη του ΙΟΒΕ:

  • Οι περισσότεροι απασχολούμενοι στη χημική βιομηχανία (58%) εργάζονταν σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης (χειρωνακτικές ή μη), ενώ οι υπόλοιποι απασχολούμενοι εργάζονταν σε θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης ή ήταν ανειδίκευτοι.
  • Η αντίστοιχη κατανομή της απασχόλησης για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας ήταν 47% και 41%.

Ο ΣΕΧΒ διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια και ενημερώσεις όχι μόνο για τα μέλη του αλλά και για τους εργαζόμενους σε όλη τη χημική βιομηχανία. Την τριετία 2019 έως 2021 περισσότερα από 300 στελέχη επιχειρήσεων πήραν μέρος στα σεμινάρια του ΣΕΧΒ.

Η μετάβαση στην ψηφιοποίηση και οι ραγδαίες εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργούν νέες προκλήσεις για τους εργαζόμενους στη χημική βιομηχανία και νέες δεξιότητες.

Ο ΣΕΧΒ ως μέλος του ECEG, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εργοδοτών της χημικής βιομηχανίας, συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο για τις εξελίξεις στα θέματα της εργασίας.

Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία ως ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγικός κλάδος της Ευρώπης, έχει μια σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση με συνεχώς εξελισσόμενη την παραγωγικότητα της εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία του CEFIC.