Μελέτες IOBE

Επιπτώσεις του Yψηλού Eνεργειακού Kόστους στη Xημική Bιομηχανία και Προτάσεις Αντιμετώπισης

Δείτε τη μελέτη

Η Χημική Βιομηχανία στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2020

Δείτε τη μελέτη

Η Επόμενη Μέρα της Χημικής Βιομηχανίας – Εμπόδια και Προοπτικές

Δείτε τη μελέτη