Τι είναι τα διισοκυανικά

Υπάρχουν πολλοί τύποι διισοκυανικών, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι αρωματικές διισοκυανικές ουσίες, όπως τα διισοκυανικό μεθυλενο-διφαινύλιο (MDI), διισοκυανικό τολουόλιο (TDI) και αλιφατικά ισοκυανικά, διισοκυανικό εξαμεθυλένιο (HDI), διισοκυανικό μεθυλένιο δικυκλοεξυλεστέρα ή υδρογονωμένο MDI (HMDI) και διισοκυανική ισοφορόνη (IPDI). Οι ισοκυανικές ουσίες αποτελούν τα δομικά στοιχεία της πολυουρεθάνης.

Πολυουρεθάνες

Η πολυουρεθάνη προέρχεται από τη χημική αντίδραση (πολυμερισμό) διισοκυανικών και πολυολών.

Οι πολυουρεθάνες είναι μοντέρνες και ασφαλείς ενώσεις με πολλές λειτουργίες. Χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών και συμβάλλουν στη δημιουργία ποικίλων καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων τα οποία διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο κάνοντας τη ζωή μας πιο βολική, πιο άνετη, περισσότερο βιώσιμη.

Είτε σε άκαμπτη, είτε σε εύκαμπτη μορφή, ως συνδετικό υλικό ή υλικό επικάλυψης, η πολυουρεθάνη έχει πολλές χρήσεις και εφαρμογές. Χάρη στην πολυμορφικότητα και τις μοναδικές της ιδιότητες η λίστα των παραγόμενων προϊόντων μεγαλώνει συνεχώς με νέες, καινοτόμες εφαρμογές που εμφανίζονται συνεχώς στην αγορά.

Η πολυουρεθάνη είναι το υλικό του μέλλοντος. Αποκτά κεντρικό ρόλο στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μας, βοηθώντας να κάνουμε πράξη εφαρμογές που τα προηγούμενα χρόνια έμοιαζαν αδύνατες.

Προκειμένου να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, η πολυουρεθάνη εμπλουτίζεται με χρωστικές ουσίες και λοιπά πρόσθετα, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβής φόρμουλα των προϊόντων, είτε πρόκειται για αφρό, κόλλες, ελαστομερή ή στεγανωτικά και επικαλύψεις. Το εύρος των εφαρμογών είναι τεράστιο. Καθώς η μοριακή της δομή προσαρμόζεται συνεχώς ώστε να προσφέρει νέες δυνατότητες, ο αφρός πολυουρεθάνης δύναται να υιοθετεί διαφορετικά επίπεδα ευκαμψίας ή ακαμψίας αναλόγως των συνθηκών.

Για παράδειγμα, ένας άνετος καναπές απαιτεί τη χρήση του διοξειδίου του άνθρακα ως παράγοντα φουσκώματος για την παραγωγή μαλακού αφρού. Σε άκαμπτους αφρούς ένα αέριο, π.χ. πεντάνιο, «παγιδεύεται» εντός των κυττάρων του αφρού, βελτιστοποιώντας τις μονωτικές του ικανότητες.
Επιπροσθέτως, η ανθεκτικότητα του υλικού, η αντοχή στη διάβρωση και στις καιρικές συνθήκες καθιστά τις πολυουρεθάνες κατάλληλες για υλικό επικάλυψης σε όλα τα είδη επιφανειών. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασφαλής συνεκτικός δεσμός πολύ διαφορετικών υλικών, όπως ξύλο, καουτσούκ, χαρτόνι ή γυαλί.

Για παράδειγμα, οι κόλλες πολυουρεθάνης επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση των ελαστικών οχημάτων σε παιδικές χαρές, στίβους ή γενικά επιφάνειες γηπέδων, αφού πρώτα συλλεχθούν και κοπούν σε κομμάτια. Οι επικαλύψεις πολυουρεθάνης μπορούν επίσης να προστατεύσουν υποστρώματα από τη διάβρωση και τις καιρικές συνθήκες, αυξάνοντας την αντοχή τους και εξοικονομώντας πόρους.

Άλλες εφαρμογές των διισοκυανικών περιλαμβάνουν τη δημιουργία συμπαγών υλικών υψηλής αντοχής όπως η θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU) και τα ελαστομερή. Τέτοιου είδους πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται σε πολλές και διαφορετικές εφαρμογές, όπως τροχοί (αυτοκινήτων), μπότες για σκι, καθώς και για παραγωγή – χρήση τεχνικού δέρματος.

Διισοκυανικές ουσίες που εμπίπτουν στον Κανονισμό REACH

Το παράρτημα της Οδηγίας 76/769/ΕΕΚ ορίζει τις διισοκυανικές ουσίες που εμπίπτουν στους περιορισμούς του Κανονισμού REACH. Πληροφορίες για τις εν λόγω ουσίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ, SDS) των προϊόντων.

Τα διισοκυανικά, ως ομάδα, περιλαμβάνουν τις ουσίες της παρακάτω λίστας. Η λίστα έχει δημιουργηθεί από τον ECHA με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης των ουσιών που εμπίπτουν στους περιορισμούς τους Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH.

Η λίστα δεν είναι εξαντλητική και ανανεώνεται διαρκώς.

Ιστοσελίδα ECHA για τον περιορισμό στα διισοκυανικά:

Μία μη εξαντλητική λίστα ουσιών που εμπίπτουν στους περιορισμούς των διισοκυανικών, ακολουθεί: