Υπεύθυνη Φροντίδα

ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η Υπεύθυνη Φροντίδα ® είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία της χημικής βιομηχανίας για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, στην οποία οι επιχειρήσεις συμμετέχουν εθελοντικά.

Ανεξάρτητα από τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ισχύουν και σέβεται η χημική βιομηχανία, έχει αναπτύξει έναν κώδικα δεοντολογίας με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα Responsible Care ξεκίνησε στον Καναδά το 1985 και υιοθετήθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών το 1994. Ο ΣΕΧΒ είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC), που είναι ο υπεύθυνος εφαρμογής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο CEFIC είναι η φωνή 29.000 μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιρειών χημικών προϊόντων στην Ευρώπη, που παρέχουν 1.3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής χημικών ουσιών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο υπεύθυνος φορέας είναι η Παγκόσμια Ένωση Χημικών Βιομηχανιών (ICCA) που εκπροσωπεί 60 χώρες, των οποίων οι χημικές βιομηχανίες στο σύνολό τους αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της παγκόσμιας παραγωγής χημικών προϊόντων.

Υπεύθυνη Φροντίδα-Παρουσίαση

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές, τις βέλτιστες πρακτικές και τα συστήματα διαχείρισης, αυτή η ατομική και συλλογική πρωτοβουλία επιτρέπει στη χημική βιομηχανία να εδραιώσει τη φήμη της σε έναν κόσμο όπου οι χημικές ουσίες θεωρούνται περισσότερο ως πιθανοί κίνδυνοι, παρά ως στοιχεία που συμβάλλουν στην ευημερία του καθενός. Κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί πηγή οφελών. Η Υπεύθυνη Φροντίδα ® παρέχει προστιθέμενη αξία.

ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η επιτυχία της Υπεύθυνης Φροντίδας ® βασίζεται στη συνεχή επικοινωνία και το διάλογο με το προσωπικό,τα μέλη, το κοινό και τους αρμόδιους φορείς : οι ενέργειες και οι διαδικασίες είναι πιο αποτελεσματικές όταν σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε συνεννόηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η Υπεύθυνη Φροντίδα εξασφαλίζει ότι η χημική βιομηχανία πηγαίνει πέρα από τις κανονιστικές υποχρεώσεις της και προσφέρει στα μέλη της επιπρόσθετα οφέλη, που αφορούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης.

Οφέλη για τη Διοίκηση:

 • Υποστήριξη από τον κλάδο και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
 • Ενίσχυση εταιρικής εικόνας.
 • Καλλιέργεια θετικού εργασιακού κλίματος κι εσωτερικής επικοινωνίας.
 • Μείωση κόστους από την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
 • Μείωση κόστους για την αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Οφέλη για τους εργαζόμενους & συνεργάτες:

 • Ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.
 • Εμπιστοσύνη ότι η εταιρεία ασκεί Υπεύθυνη Φροντίδα ως ένδειξη ηθικής.
 • Κατάλληλη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Οφέλη για τους τοπικούς κατοίκους:

 • Ασφάλεια του τοπικού περιβάλλοντος με ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης.
 • Εμπιστοσύνη στην επιχείρηση και την ασφαλή δραστηριότητά της.

Οφέλη για το ευρύ κοινό:

 • Χρήση ασφαλών προϊόντων.
 • Προστασία του περιβάλλοντος.
 • Εμπιστοσύνη του κοινού στη χημική βιομηχανία.

In Europe

Cefic’s role is to promote Responsible Care® in Europe and to ensure consistency of implementation by national member federations. Each Cefic member federation is responsible for developing and running its own national Responsible Care® programme with its member companies, and for overseeing implementation by those companies.

Responsible Care® Management Framework

In 2020, Cefic renewed its Responsible Care® management framework for Europe. The Responsible Care® management framework is a guidebook explaining the concepts and overall approach. This is accompanied by a Responsible Care self-assessment webtool, a multiple-choice questionnaire available in 18 languages.

Click here for more information about the Responsible Care® management framework, new Self-Assessment webtool and access all supporting documents.

The European Responsible Care® Security Code

In 2010, Cefic and its member federations adopted the European Responsible Care® Security Code, whose role is to advance Responsible Care® in Europe promoting and ensuring consistency of implementation by national member federations. Each Cefic member federation is responsible for developing and running its own national Responsible Care® programme with its member companies, and for overseeing implementation by those companies. Cefic also focuses on engaging with stakeholders, increasing the involvement of SMEs and extending Responsible Care® throughout the value chain.

The European Responsible Care® Awards

The European Responsible Care® Award is a recognition of the chemical industry’s work to enhance safe chemicals management and achieve performance excellence. Since 2005, the Responsible Care® awards have acknowledged chemical companies and federations from all over Europe, and strengthened European commitment to the Responsible Care® programme.

This year, given the devastating humanitarian consequences of the war in Ukraine, our European chemicals industry would like to share its efforts to support the daily life of the people of Ukraine and mitigate the long-term adverse effects of the energy crisis towards a sustainable European economy.

READ MORE

The Responsible Care® Global Charter

The Responsible Care® Global Charter creates and fosters a common global vision to improve the environmental, health and safety performance of chemical producers by uniting the commitment of more than 580 CEOs of leading chemical companies. Updated in 2014, the Charter addresses ongoing stakeholder expectations and evolving challenges and enables industry to speak with one voice about its global commitments. By 2016, more than 90 percent of the world’s top 100 petrochemical and chemical manufacturers had signed on to the revised Global Charter (list of signatories).

On 3 February 2021 Cefic Director General, Mr Marco Mensink, and Cefic President, Mr Martin Brudermüller, signed a declaration of support for the Responsible Care Global Charter. By demonstrating this commitment to performance excellence, Cefic is playing its part in actively safeguarding people and the environment, demonstrating its contribution to the UN Sustainable Development Goals, and enhancing the collective quality of life.

The voluntary programme has been implemented by 63 chemical associations in more than 70 economies around the globe, including 30 countries across Europe.