Ποιος είναι ο ρόλος του ΣΕΧΒ

Τα μέλη του ΣΕΧΒ έχουν υιοθετήσει το πρόγραμμα της Υπεύθυνης Φροντίδας (Responsible Care) για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τον χειρισμό μειγμάτων που περιέχουν διισοκυανικά αποτελεί προτεραιότητα. Το πρόγραμμα δράσεων του ΣΕΧΒ περιλαμβάνει τα στάδια:

  • Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαλείων.
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την πιστοποιημένη εκπαίδευση των εργαζομένων σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.

Ο ΣΕΧΒ θα ενημερώνει συνεχώς όχι μόνο τα μέλη του αλλά και όσους (επιχειρήσεις και επαγγελματίες) εγγραφούν στον κατάλογο επαφών που διατηρεί.

Εγγραφείτε στον κατάλογο τώρα για να μαθαίνετε τις εξελίξεις:

Για περισσότερες πληροφορίες για τα διισοκυανικά ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: www.safeusediisocyanates.eu