Υπεύθυνη Φροντίδα slider

Τι είναι η Υπεύθυνη Φροντίδα

ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

responsible-care-grΗ Υπεύθυνη Φροντίδα ® είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία της χημικής βιομηχανίας για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, στην οποία οι επιχειρήσεις συμμετέχουν εθελοντικά.

Ανεξάρτητα από τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ισχύουν και σέβεται η χημική βιομηχανία, έχει αναπτύξει έναν κώδικα δεοντολογίας με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα Responsible Care ξεκίνησε στον Καναδά το 1985 και υιοθετήθηκε από τοΣύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών το 1994. Ο ΣΕΧΒ είναι πλήρες μέλος τουΕυρωπαϊκού Συμβουλίου Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC), που είναι ο υπεύθυνος εφαρμογής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο CEFIC είναι η φωνή 29.000 μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιρειών χημικών προϊόντων στην Ευρώπη, που παρέχουν 1.3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής χημικών ουσιών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο υπεύθυνος φορέας είναι η Παγκόσμια Ένωση Χημικών Βιομηχανιών(ICCA) που εκπροσωπεί 60 χώρες, των οποίων οι χημικές βιομηχανίες στο σύνολό τους αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της παγκόσμιας παραγωγής χημικών προϊόντων.

Υπεύθυνη Φροντίδα-Παρουσίαση

CEFIC-sicca

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

“The chemical industry is a key enabler for sustainability”

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές, τις βέλτιστες πρακτικές και τα συστήματα διαχείρισης, αυτή η ατομική και συλλογική πρωτοβουλία επιτρέπει στη χημική βιομηχανία να εδραιώσει τη φήμη της σε έναν κόσμο όπου οι χημικές ουσίες θεωρούνται περισσότερο ως πιθανοί κίνδυνοι, παρά ως στοιχεία που συμβάλλουν στην ευημερία του καθενός. Κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί πηγή οφελών. Η Υπεύθυνη Φροντίδα ® παρέχει προστιθέμενη αξία.

ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η επιτυχία της Υπεύθυνης Φροντίδας ® βασίζεται στη συνεχή επικοινωνία και το διάλογο με το προσωπικό,τα μέλη, το κοινό και τους αρμόδιους φορείς : οι ενέργειες και οι διαδικασίες είναι πιο αποτελεσματικές όταν σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε συνεννόηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ofeli

Η Υπεύθυνη Φροντίδα εξασφαλίζει ότι η χημική βιομηχανία πηγαίνει πέρα από τις κανονιστικές υποχρεώσεις της και προσφέρει στα μέλη της επιπρόσθετα οφέλη, που αφορούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης.

Οφέλη για τη Διοίκηση:

 • Υποστήριξη από τον κλάδο και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
 • Ενίσχυση εταιρικής εικόνας.
 • Καλλιέργεια θετικού εργασιακού κλίματος κι εσωτερικής επικοινωνίας.
 • Μείωση κόστους από την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
 • Μείωση κόστους για την αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Οφέλη για τους εργαζόμενους & συνεργάτες:

 • Ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.
 • Εμπιστοσύνη ότι η εταιρεία ασκεί Υπεύθυνη Φροντίδα ως ένδειξη ηθικής.
 • Κατάλληλη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Οφέλη για τους τοπικούς κατοίκους:

 • Ασφάλεια του τοπικού περιβάλλοντος με ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης.
 • Εμπιστοσύνη στην επιχείρηση και την ασφαλή δραστηριότητά της.

Οφέλη για το ευρύ κοινό:

 • Χρήση ασφαλών προϊόντων.
 • Προστασία του περιβάλλοντος.
 • Εμπιστοσύνη του κοινού στη χημική βιομηχανία.

ΒΑΣΙΚΑ DOCUMENTS

global-charterGlobal Charter
Οι βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές σε παγκόσμιο επίπεδο περιγράφονται στο Global Charter, που δημοσιεύθηκε από το ICCA το 2006.
security-codeEuropean Responsible Care ® Security Code
Το 2010, ο CEFIC και οι Σύνδεσμοι των ευρωπαϊκών χωρών υιοθέτησαν τοEuropean Responsible Care Security Code, για να ενισχύσουν την Υπεύθυνη Φροντίδα στον ευρωπαϊκό χώρο.
brochure-ICCA---Responsible-Care-_EnglishResponsible Care official brochure (English version) (17 April 2009)
Το Responsible Care Official brochure είναι το επίσημο φυλλάδιο που εκδόθηκε το 2009 για το πρόγραμμα και περιέχει τις γενικές πληροφορίες της παγκόσμιας πρωτοβουλίας.
Share