Γενική Ενημέρωση

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ.
Πρέπει να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

Στόχος του ΣΕΧΒ είναι να αναπτυχθεί μία διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης, όπου τα μέλη θα μπορούν να αναρτούν καλές πρακτικές, στοιχεία προόδου, αλλά και  πιθανά προβλήματα και αστοχίες προς αποφυγήν σχετικά με θέματα Ασφάλειας, Υγιεινής και Περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζονται τους ετήσιους απολογισμούς (reportings) που καταθέτει ο ΣΕΧΒ, καθώς και νέα από το διεθνή χώρο.

 

Reportings

Δείτε τα επίσημα στοιχεία των KPIs που κατέθεσε ο ΣΕΧΒ στον CEFIC για τη χρονική περίοδο2008-2011.

icon-KPI-report


Δείτε παρακάτω τα επίσημα συγκεντρωτικά ετήσια στοιχεία των KPIs που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του CEFIC.

Responsible Care Tools for SMEs’

Επιλέξτε παρακάτω την κατηγορία που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε πρόσβαση σε ένα σύνολο απόυποστηρικτικά εργαλεία, κώδικες και κατευθυντήριες αρχές, ειδικά σχεδιασμένα από τον CEFIC για την εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Δείτε ακόμα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης

O CEFIC έχει εκδώσει έναν Οδηγό Αυτοαξιολόγησης * για να διευκολύνει τους αρμόδιους υπεύθυνους των χημικών επιχειρήσεων να αξιολογούν τις επιδόσεις στο Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια, στα πλαίσια της Υπεύθυνης Φροντίδας.

* Κάθε τμήμα ξεκινά με μια βασική δήλωση που περιγράφει τον γενικό στόχο και ακολουθείται από μια σειρά ερωτήσεων οι οποίες επιτρέπουν στους υπεύθυνους της επιχείρησης να απαντήσουν σχετικά με το τι κάνουν και τι δεν κάνουν και πώς και γιατί μπορούν να τεκμηριώσουν τη θέση τους.

Αφού συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο της αυτοαξιολόγησης, στη συνέχεια βγαίνει το σκορ για κάθε τμήμα, αλλά και η συνολική βαθμολογία της εταιρείας για την εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας. Διαγράμματα βοηθούν στην οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


rc-spice
Marriage of Responsible Care, SPiCE3 underway

ICCA-general-Progress-Report-2012
ICCA General Progress Report 2012

ICCA-RC-progress-report-2002_2012
ICCA Responsible Care progress report 2002_2012

chemical-industry
The Chemical Industry in Europe Towards Sustainability – 2011/12 Report


First-ever Cefic Sustainability Report 2012

‘A desalination plant in Ghana’ made possible by water treatment technology ‘inge’ (BASF/Abengoa)

Contaminated Sites: Investigation and Inventory Methods

 

Share