Μέλη

Στόχος του ΣΕΧΒ είναι η παρακίνηση των μελών για όλο και πιο ενεργή συμμετοχή και δραστηριοποίηση γύρω από τις αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας. Για το λόγο αυτό προωθείται ο θεμιτός ανταγωνισμός ανάμεσα στα μέλη, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται μηχανισμοί και διαδικασίες ώστε να παρουσιάζεται και να αναγνωρίζεται η προσπάθεια και επίδοση του κάθε μέλους.

Η στρατηγική του ΣΕΧΒ βασίζεται στην αύξηση του αριθμού των ΕΝΕΡΓΩΝ μελών και τη δημιουργία μιας κοινότητας που θα αποτελεί τον πυρήνα της ελληνικής χημικής βιομηχανίας.

 

Share