ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο ΣΕΧΒ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1994, από τις 28 μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών προϊόντων στην Ελλάδα. Ο ΣΕΧΒ είναι πλήρες μέλος του CEFIC (Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, από τον Ιούνιο του 1994.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Μελέτη και επίλυση των θεμάτων που άπτονται της Χημικής Βιομηχανίας εν γένει στους παρακάτω τομείς:

 • Τεχνικό, Βιομηχανικό, Οικονομικό, Εμπορικό, Κοινωνικό και Νομικό.
 • Προστασία Περιβάλλοντος.
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων.
 • Διασφάλιση Ποιότητας.
 • Τεκμηρίωση και Στατιστική Επεξεργασία στοιχείων,

Σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, άλλες επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς όπως το CEFIC. Ο Σύνδεσμος δεν αποτελεί ομάδα συμφερόντων (groupement d`interet) ούτε ομάδα συνεννοήσεως επί θεμάτων εμπορίας εν γένει. Ο Σύνδεσμος επίσης δεν μετέχει σε συλλογικές διαπραγματεύσεις ούτε συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με σωματεία εργαζομένων του κλάδου. Προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ο Σύνδεσμος χρησιμοποιεί ιδία τα εξής μέσα:

 • Διενεργεί έρευνες και μελέτες.
 • Συλλέγει στατιστικά στοιχεία και χρήσιμα δεδομένα του κλάδου.
 • Κάνει, εκπροσωπώντας τον κλάδο, προφορικές και γραπτές παραστάσεις στη Δημόσια Διοίκηση.
 • Συμμετέχει σε επιτροπές στο εσωτερικό και εξωτερικό που μελετούν θέματα και διαμορφώνουν θέσεις που επηρεάζουν τον κλάδο σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
 • Δημοσιεύει στοιχεία, μελέτες και απόψεις του κλάδου.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με συναφείς κλάδους προς ανταλλαγή απόψεων.
 • Συμπαρίσταται στην προσπάθεια κρατικών φορέων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Προάγει στο χώρο της Ελληνικής Χημικής Βιομηχανίας τις αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας (Responsible Care) και μετέρχεται και κάθε άλλο νόμιμο μέσο μη απαγορευόμενο ρητώς από το καταστατικό του ΣΕΧΒ.

Share