Πρόσκληση: European Responsible Care Awards 2014 🗓

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Υπάρχουν 8 θεματικές ενότητες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και σε καθεμία από αυτές θα βραβευθούν οι 3 καλύτεροι.

8 Responsible Care Areas:

  • Communication (Επικοινωνία)
  • Distribution (Διανομή)
  • Energy Efficiency/SPiCE3 (Εξοικονόμηση Ενέργειας/SPiCE3)
  • Environment (Περιβάλλον)
  • Occupational Health (Υγεία)
  • Process Safety (Ασφάλεια Διεργασιών)
  • Security (Ασφάλεια εργαζομένων)
  • Product Stewardship (Διαχείριση Προϊόντος)

Δείτε περισσότερα σχετικά με τις 8 θεματικές ενότητες.

Κατεβάστε τη φόρμα συμπλήρωσης για συμμετοχή της επιχείρησής σας στα Ευρωπαϊκά βραβεία Responsible Care.

Η τελετή απονομής θα γίνει κατά τη διάρκεια του Global Chemical Industry European Convention, στις 17 Οκτωβρίου 2014, στο Παρίσι.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CEFIC.

Κάθε χρόνο από το 2005, ο CEFIC διοργανώνει τα Ευρωπαϊκά βραβεία του Responsible Care για να αναδείξει τις επιτυχίες του κλάδου της Χημικής Βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι δύο καθιερωμένες κατηγορίες βραβείων αφορούν τις Εταιρίες και τις Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η τρίτη κατηγορία αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο Εθνικών Συνδέσμων. Η τέταρτη κατηγορία που εισήχθη το 2013, διοργανώθηκε σε συνεργασία με το project του CEFIC SPICE3 για να αναδείξει τις πρωτοβουλίες Εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της απόδοσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία.

Επιπλέον κάθε χρόνο οι κριτές απονέμουν Ειδικούς Επαίνους σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν βέλτιστες πρακτικές.

“Τοποθεσία” : Παρίσι
“Επικοινωνία” : haci@otenet.gr
Share
Scheduled Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα