Παρουσίαση Life Read στη Λάρισα 🗓

Η ενημέρωση για το πρόγραμμα συνεχίστηκε με επιτυχία στην Λάρισα με την παρουσία επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Θεσσαλικών Βιομηχανιών-ΣΘΕΒ.

Ενδεικτικά κάποιες δημοσιεύσεις για την εκδήλωση:

Ελευθερία – ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΘΕΒ, Ενημέρωση για την ασφαλή χρήση χημικών
larisssa.net – Ημερίδα για την ασφαλή χρήση χημικών

Share
Scheduled Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα