Παρουσίαση Life Read στη Θεσσαλονίκη 🗓

READ – Η αξιοποίηση των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) για την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων

Που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη στις 9 Απριλίου στις 16.00 στην αίθουσα διαλέξεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29.

Η ασφάλεια των επαγγελματιών χρηστών και του ευρέως κοινού κατά την χρήση των προϊόντων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την βιομηχανία. Με την υφιστάμενη σήμερα νομοθεσία (Κανονισμοί REACH, CLP κλπ) παράγονται σημαντικές πληροφορίες που τελικά μεταφέρονται στους χρήστες μέσω των ΔΔΑ και των ετικετών.

Στη διάρκεια της εσπερίδας θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος καθώς και των απαιτήσεων και του οφέλους, τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους επαγγελματίες χρήστες των χημικών προϊόντων που τοποθετούνται στην ελληνική αγορά.

Το READ είναι συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα LIFE+ και η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της δράσης D2 του προγράμματος LIFE12 ENV/GR/001135. «Workshops and seminars, Dissemination event» και υλοποιείται με το συντονισμό της SUSTCHEM ENGINEERING.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
16.00 – 16.30 Προσέλευση
16.30 – 16.35
16.35 – 16.50
Εισαγωγή: Π. Σκαρλάτος, Γενικός Δ/ντής ΣΕΧΒ
Χαιρετισμοί: Β. Ευθυμιάδης, Πρόεδρος ΣΕΧΒ Εκπρόσωπος, ΕΒΕΘ Εκπρόσωπος, ΣΒΒΕ
16.50 – 17.10 Η σημασία της διακίνησης της πληροφορίας για την ασφαλή χρήση των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ, Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος ΓΧΚ
17.10 – 17.30 Παρουσίαση του προγράμματος κα Α. Βουλωμένου– Υπεύθυνος Έργου READ SustChem Engineering
17.30 – 17.50 Διάλειμμα
17.50 – 19.00 Εκπαιδευτικό σεμινάριο* «ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 453/2010» παρουσίαση του οδηγού για την σωστή σύνταξη των ΔΔΑ κ. Α. Γκορόγιας-κα Α. Βουλωμένου

* Το σεμινάριο είναι δωρεάν για τα στελέχη των επιχειρήσεων που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση.

 

“Τοποθεσία” : Αίθουσα διαλέξεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29
“Επικοινωνία” : haci@otenet.gr
Share
Scheduled Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα