Κανονισμός Reach

 

Ημερίδες για το REACH

REACH ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΥΣΙΩΝ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

09.00 – 09.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
09.30 – 10.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

 • Η συσσωρευμένη εμπειρία από την εφαρμογή του Κανονισμού
  REACH
10.00 – 10.30 REACH REGISTRATION 2013:

 • Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί/εισαγωγείς
  για την προετοιμασία και υποβολή των φακέλων καταχώρισης
10.30 – 11.00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ
11.00 – 12.00 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:

 • Παραγωγή Ενδιαμέσων Ουσιών
 • Παραγωγή/Εισαγωγή Πολυμερών
 • Αντικείμενα
 • Ανακύκλωση
12.00 – 12.30 ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

 • Απαιτήσεις της Νομοθεσίας για τους παραγωγούς/εισαγωγείς
  χημικών προϊόντων αναφορικά με τα SDS και τα σενάρια έκθεσης
 • Υποχρεώσεις ενδιάμεσων χρηστών
12.30 – 13.30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH
13.30 – 14.00 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ομιλητές: Στελέχη από τη βιομηχανία, το ΓΧΚ και το ΣΕΠΕ

 • Δ/ΝΣΗ ΕΒΕΠ: Πλατεία Οδησσού & Λουδοβίκου 1, Πειραιάς (δίπλα στον σταθμό του Ηλεκτρικού)
 • Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
 • Για την καλύτερη οργάνωση, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε απαραιτήτωςτην δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Share