ΝΕΑ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης…

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου της ...
Read More

Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων: UFI & Κοινοποίηση PCN 🗓

Στις 26/10 ο ΣΕΧΒ οργανώνει επίκαιρο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων: UFI & Κοινοποίηση PCN Το σεμινάριο διεξάγεται ...
Read More

“Η χημική βιομηχανία στηρίζει το Green Deal”

Συνέντευξη του κ. Π. Σκαρλάτου, Γενικού Δ/ντή του ΣΕΧΒ στο περιοδικό ECOTEC “Η χημική βιομηχανία στηρίζει το Green Deal” Διαβάστε ...
Read More

Η ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ GREEN DEAL

Άρθρο, σελ. 31, του Γενικού Δ/ντή κ. Πάνου Σκαρλάτου στο τεύχος Νο 33 του ΣΒΕ ...
Read More