Εθνικός Κλιματικός Νόμος, “Υποχρεώσεις και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της Χημικής Βιομηχανίας”

Στις 13 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό webinar για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.

Στις 27 Μαΐου 2022 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος»

Αντικείμενο του Εθνικού Κλιματικού Νόμου αποτελεί η σταδιακή μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Παράλληλα, ορίζονται ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι για τα έτη 2030 και 2040, με σκοπό τη μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% και 80% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990.

Ο σκοπός του webinar ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, για τους τρόπους εκπλήρωσης αυτών και για την αξιοποίηση τους ως ευκαιρίες ανάδειξης της κλιματικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας.

Το webinar παρακολούθησαν 130 στελέχη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με περιβαλλοντικά & ESG θέματα, Sustainability Managers, Διευθυντές Παραγωγής, Τεχνικούς Διευθυντές, Compliance Managers, R&D Managers.

Για την παρουσίαση του webinar πατήστε εδώ

Share