ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΧΒ ΣΤΗΝ ΕΚΘEΣΗ CHEM 17

Ο Σύνδεσμός μας είναι υποστηρικτής της Έκθεσης και συμμετέχει με περίπτερό του (B14a) στην έκθεση CHEM 2017 24-26 Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες:

www.chem-ecolink.gr
www.healthlab-expo.gr
www.syskevasia-expo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΧΚ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “Workshop on IT Tools for REACH 2018 Registration Obligations”

Το ΓΧΚ οργανώνει σεμινάριο στο IUCLID 6 που αφορά όσους καταχωρούν ουσίες στο REACH.

 Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους ως η εθνική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με την προθεσμία καταχώρισης του REACH 2018 και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), διοργανώνει δύο ημερίδες στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, την 1 & 2 Νοεμβρίου 2017.  Το θέμα της ημερίδας είναι: “Workshop on IT Tools for REACH 2018 Registration Obligations.”  Οι παρουσιάσεις και η εκπαίδευση από τα στελέχη του ECHA θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Οι εκδηλώσεις αυτές στοχεύουν να ενημερώσουν τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς φορείς σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων του ECHA για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της καταχώρισης REACH 2018. 

Δείτε το πρόγραμμα

Για να δηλώσετε την συμμετοχή σας: Ε-mail : chemicals@gcsl.gr , environment@gcsl.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για την εκπαίδευση είναι απαραίτητο να φέρετε τον προσωπικό σας υπολογιστή. Επίσης χρειάζεται να έχετε εγκαταστασήσει το λογισμικό IUCLID 6, έκδοση desktop, το όποιο είναι διαθέσιμο εδώ (απαιτείται sign-up / log-in).


Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ημέρα είναι 25. 
Κατά συνέπεια , θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με κριτήριο το χρόνο λήψης ηλεκτρονικού μηνύματος σας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Παρακαλείσθε στο απαντητικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα να δηλώνετε την ή τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας (1 ή/και 2 Νοεμβρίου).  Οι οριστικοί συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία συμμετοχής από τη Διεύθυνσή μας.   Επισημαίνεται ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Δρ Ευτυχία  Δήμα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ