Νέος ΚΕΝΑΚ & ΚΥΑ που αφορά στα Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, τους Ενεργειακούς Ελέγχους και το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.

Webinar: Notifying hazardous mixtures to poison centres: what you need to know 10 October, 2017

Notifying hazardous mixtures to poison centres: what you need to know 10 October, 11:00 to 12:00 Helsinki time (EEST, GMT +3)

This webinar gives an overview of the harmonisation of information submitted for hazardous mixtures to poison centres in the European Union as of 2020. It is open to all interested parties but particularly relevant for industry and authorities. Participants will get recommendations on how to prepare for new notifications and have the chance to ask questions from our expert panel.
More information and registration form can be found here: https://echa.europa.eu/-/notifying-hazardous-mixtures-to-poison-centres-what-you-need-to-know