REACH καταχώριση ουσιών 2013. Εφαρμογή της νομοθεσίας και έλεγχοι στην αγορά 🗓

Εκπαίδευση Εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 🗓

Θέματα Αδειοδότησης των Εγκαταστάσεων, Π. Μπραϊμιώτης – Τρίτη, 10/1/2012
Νομοθετικό Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Περιβαλλοντική Ευθύνη-ΑΤΕΧ-Αποθήκευση, Π.Σκαρλάτος – Πέμπτη, 12/1/2012
Συμβατότητα κατά την αποθήκευση χημικών
Η προστασία από τη δημιουργία εκρηκτικών ατμοσφαιρών
Environmental Liability – Περιβαλλοντική Ευθύνη

Μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, Α.Βουλωμένου – Παρασκευή, 13/1/2012
Οι εξελίξεις στη μεταφορά των επικινδύνων εμπορευμάτων – Στόχοι σεμιναρίου
Οι εξελίξεις στη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων – Νομοθετικό πλαίσιο
Documentation
Εξοπλισμός οχήματος
Επισήμανση συσκευασίας – δεξαμενής
ADR Marking & Placarding
Οδική Μεταφορά – ADR Exceptions
Παράδειγμα 1ο : Μεταφορά συσκευασμένων
ADR – Προδιαγραφές οχήματος

Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Π.Σκαρλάτος – Τρίτη, 17/1/2012
Responsibilities in the Supply Chain
Quality in Supply Chain Services
Εκπαίδευση Προσωπικού
Θαλάσσια Μεταφορά ΠΔ 405/96
Θαλάσσια Μεταφορά International IMDG Code
Αεροπορική Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων IATA

REACH – CLP, Α.Βουλωμένου – Πέμπτη 19/1/2012
Ταξινόμηση – Επισήμανση Χημικών Προϊόντων – ΔΔΑ, Π.Σκαρλάτος – Παρασκευή, 20/1/2012
Νομοθετικό Πλαίσιο Χημικών Προϊόντων
Ταξινόμηση Επισήμανση και Συσκευασία Επικίνδυνων Παρασκευασμάτων

Ταξινόμηση – Επισήμανση Χημικών Προϊόντων – ΔΔΑ, Π.Σκαρλάτος – Τρίτη, 24/1/2012
Ασφάλεια και Υγιεινή σε Χημικά Εργαστήρια
Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας – Βασικές Έννοιες
Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας – Δομή & Περιεχόμενο
Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας – Νομικό Πλαίσιο

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – CE, Π.Λυκούδης – Πέμπτη, 26/1/2012
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
«Νέα Προσέγγιση» – Πιστοποίηση CE

Βιώσιμη Ανάπτυξη-Αποτυπωμα Co2 Οικολογικό Σήμα, Α.Βουλωμένου – Παρασκευή, 27/1/2012
Περιορισμός Εκπομπών VOCs
Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Βιομηχανία Χρωμάτων και Εκτυπωτικών Μελανιών

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενίσχυση των ΜΜΕ, Α.Γκορόγιας – Τρίτη, 31/1/2012
Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

Δείτε το βίντεο σχετικά με την Υπεύθυνη Φροντίδα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1272/2008/ΕΕ (CLP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ 🗓

Μετά την επιτυχία του σεμιναρίου που διεξήχθη στις 25/10 το εκπαιδευτικό σεμινάριο επαναλήφθηκε με την συμμετοχή αρκετών στελεχών από το χώρο της χημικής βιομηχανίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1272/2008/ΕΕ (CLP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ 🗓 🗺

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
08.45– 09.30 Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) Βασικές αρχές – άξονες του νέου Κανονισμού για την κυκλοφορία χημικών προϊόντων στην αγορά. Οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων (Παραγωγοί, εισαγωγείς, μεταγενέστεροι χρήστες).

Δρ. Δ. Δανιήλ (ΓΧΚ)

9.30-10.15 Έλεγχοι εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ– Κυρώσεις

Δρ. Μ. Μελανίτου (ΓΧΚ)

10.15– 10.30 Διάλειμμα
10.30 – 11.00 Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου, εικονογράμματα, δηλώσεις επικινδυνότητας, δηλώσεις προφύλαξης – Σύγκριση με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Δρ. Α. Κουτσοδήμου (ΓΧΚ)

11.00-11.30 Χρήση των πινάκων μετατροπής του παραρτήματος VII

Δρ. Χ. Νακοπούλου( ΓΧΚ)

11.00-11.30 Όρια συγκέντρωσης και πολλαπλασιαστικοί παράγοντες για την ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων σε σχέση με την διαδικασία της Κοινοποίησης.

Δρ. Χ. Νακοπούλου (ΓΧΚ)

12.00 – 12.15 Διάλειμμα
12.15- 12.45 Κριτήρια ταξινόμησης – Κίνδυνοι για το περιβάλλον

Δρ. Χ. Νακοπούλου (ΓΧΚ)

12.45-13.15 Κριτήρια ταξινόμησης -Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες

Ε. Φούφα (ΓΧΚ)

13.15-13.45 Κριτήρια ταξινόμησης -Κίνδυνοι για την υγεία

Δρ. Μ. Μελανίτου (ΓΧΚ)

13.45 – 14.45 Διάλειμμα – γεύμα
13:00 – 14:00 CLP Notification, μεταβατικές ημερομηνίες για την εφαρμογή του Κανονισμού. Η εφαρμογή του CLP (1272/2008/ΕΚ) στo πλαίσιo του Kανονισμού REACH (1907/2006/ΕΚ). Ηλεκτρονικές εφαρμογές για την κατάθεση των φακέλων «CLP Notification».

Οι αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας από την εφαρμογή των Kανονισμών του CLP (1272/2008/ΕΚ) και του Kανονισμού REACH (1907/2006/ΕΚ). Ποιότητα, πληροφοριακά στοιχεία, εφαρμογές για την προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών, του ευρέως κοινού.

Επίδραση του κανονισμού στην λοιπή Κοινοτική νομοθεσία(downstream legislation).

Εκπαιδευτής: Αρετή Βουλωμένου

Αναθεωρημένες παρουσιάσεις

 

“Τοποθεσία” : Αίθουσα Εκπαίδευσης ΣΕΧΒ

European Responsible Care Conference 🗓

Έγινε στην Ζυρίχη της Ελβετίας από τις 20 έως 22 Οκτωβρίου το Πανευρωπαϊκό συνέδριο Υπεύθυνης Φροντίδας της Χημικής βιομηχανίας του 2010 που οργανώθηκε από την CEFIC σε συνεργασία με τον σύνδεσμο χημικών βιομηχανιών της Ελβετίας.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 70 σύνεδροι. Οι σύνεδροι αντιπροσώπευαν τις κυριότερες Ευρωπαϊκές χημικές βιομηχανίες, τους συνδέσμους της χημικής βιομηχανίας των Ευρωπαϊκών χωρών καθώς επίσης και την ένωση χημικών βιομηχανιών των κρατών του Περσικού Κόλπου. Τον ΣΕΧΒ εκπροσώπησε ο κ. Γ. Θεμιστοκλέους.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν χωρισμένα σε δύο ενότητες.

Πρώτη ενότητα: Ασφάλεια χημικών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας

 1. Ασφάλεια χημικών σε βιοτεχνίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 2. Κίνδυνοι χημικών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 3. Προκατάληψη για δημόσιο κίνδυνο από χημικά και τρόποι διοίκησης του κινδύνου.
 4. Πολιτική βασισμένη στην επιστήμη ή λήψη αποφάσεων με επιστημονικό σκεπτικισμό;
 5. Διοίκηση έκθεσης σε χημικά ( η περίπτωση της φορμαλδεΰδης)
 6. Η άποψη του πελάτη για τα χημικά μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα
 7. Η ασφάλεια των χημικών, πόσο δεσμευμένη και αποφασισμένη είναι η χημική βιομηχανία(Παρουσίαση και συζήτηση)

Δεύτερη ενότητα: Κύρια θέματα Του προγράμματος της Υπεύθυνης Φροντίδας

 1. Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ασφάλεια κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 2. Η εφαρμογή του προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας στις χώρες του Περσικού Κόλπου
 3. Υιοθέτηση της υπεύθυνης Φροντίδας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με όχημα το Πανευρωπαϊκό έργο PRISME 2.
 4. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων χημικών επιχειρήσεων

Στο τέλος του συνεδρίου ανακοινώθηκαν και τα βραβεία του προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας για το 2010.
Involving SMEs in Responsible Care® The prisme2 Approach – Θεμιστοκλέους Γεώργιος

Πρόγραμμα Συνεδρίου

“Τοποθεσία” : Ζυρίχη

Οι εξελίξεις στο REACH – Εισαγωγή στο Global Product Straegy (GPS) των προϊόντων. 🗓

Chesar – CHEmical Safety Assessment and RReporting tool ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CSA/CSR) 🗓

Ο ΣΕΧΒ σε συνεργασία με το REACHCENTRUM, διοργανώσε το σεμινάριο κατάρτισης στο CHESAR, το εργαλείο που ανέπτυξε ο ECHA για την αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας (CSA) και τις εκθέσεις χημικής ασφάλειας (CSR).

Ο κανονισμός REACH προϋποθέτει, για τους παραγωγούς/εισαγωγείς χημικών ουσιών, να καταχωρίσουν τις ουσίες τους στην ηλεκτρονική βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), εντός των προβλεπόμενων από την νομοθεσία χρονικών περιόδων.

Το πρόγραμμα CHESAR (CHEmical Safety Assessment and Reporting tool) είναι η εφαρμογή που ανέπτυξε ο ECHA, με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διεξάγουν τις απαραίτητες Αξιολογήσεις Χημικής Ασφάλειας (CSA) και να δημιουργήσουν τις Εκθέσεις Χημικής Ασφάλειας (CSR).

Μέσω της κατάρτισης, που γίνεται σε ατομικούς Η/Υ, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν εμπειρία πώς το CHESAR τους καθοδηγεί στην συγκρότηση τυποποιημένης αξιολόγησης της ασφάλειας για τις διαφορετικές χρήσεις μιας ουσίας:

 • Substance maintenance
 • Life Cycle Tree
 • Assessment Cycle
 • Exposure Scenario
 • Generation of CSR
 • Use of determinants

 

“Τοποθεσία” : Αθήνα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ KAI ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 🗓

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Την Πέμπτη 20/5/2010 στην αίθουσα εκπαίδευσης του ΣΕΧΒ, επί της Λαγουμιτζή 23 στη Καλλιθέα, διεξήχθει το τρίτο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πλαίσια της συμμετοχής του ΣΕΧΒ στο πανευρωπαϊκό έργο PRISME2 :

« Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
– ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων, των καταναλωτών, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος αποτελεί μία σημαντική προσφορά των ΜΜΕ στο κοινωνικό σύνολο. Η δέσμευση γίνεται μέσα από το πρόγραμμα της Υπεύθυνης Φροντίδας που εφαρμόζει συλλογικά η χημική βιομηχανία. Η πρακτική εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Οι εισηγητές των θεμάτων θα είναι έμπειρα στελέχη από την Χημική βιομηχανία και την CEFIC (Πανευρωπαϊκή Ένωση Χημικών Βιομηχανιών). Συντονιστής του σεμιναρίου είναι ο κ. Γιώργος Θεμιστοκλέους, Χημικός Μηχανικός συντονιστής του προγράμματος της Υπεύθυνης Φροντίδας του ΣΕΧΒ.

Το σεμινάριο είναι δωρεάν, απευθύνεται κυρίως στα στελέχη των μελών του ΣΕΧΒ και των κλαδικών Συνδέσμων που είναι μέλη μας και ασχολούνται με την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας.

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου παρακαλούμε όπως αποστείλετε έως την 10/05/2010 στο Γραφείο του Συνδέσμου με e mail : haci@otenet.gr ή στο fax του Συνδέσμου: 210-9213260, συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
08:30 – 09:00 Προσέλευση συμμετεχόντων
09:00 – 10:00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Παρουσίαση εργαλείου (tool) αυτοαξιολόγησης ενεργειακής απόδοσης ΜΜΕ με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών μείωσης του κόστους ενέργειας. Ο οδηγός αυτοαξιολόγησης που θα παρουσιασθεί είναι το αποτέλεσμα του Πανευρωπαϊκού έργου της CEFIC (CARE+ project)
Γ. Θεμιστοκλέους, Συντονιστής Προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας
10:00 – 10:15 Διάλειμμα
10:15 – 11:15 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΛO ΤON ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ – Παρουσίαση των αρχών και του περιεχομένου του προγράμματος Product Stewardship που εφαρμόζεται από τη χημική βιομηχανία.
Dr. Stefan Berg – BASF GMBH Ασφάλεια προϊόντων – Global Chemical Regulatory Affairs
11:15 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 12:30 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – Παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας της EU-OSHA 
Εύη Γεωργιάδου- Χημικός Μηχανικός – Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ
12:30 – 13:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα
13:00 – 14:00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – Παρουσίαση όλων των εργαλείων που συγκέντρωσε και προτείνει η ομάδα πανευρωπαϊκού έργου του Prisme 2.
Γ. Θεμιστοκλέους, Συντονιστής Προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας
14:00 – 15:00 Γενική συζήτηση με θέμα την προσφορά του έργου Prisme 2 στην υλοποίηση των προγραμμάτων Υπεύθυνης Φροντίδας στα μέλη του Συνδέσμου και ποιες είναι οι ανάγκες για τα επόμενα χρόνια.
Γ. Θεμιστοκλέους, Συντονιστής Προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας – Π.Σκαρλάτος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΧΒ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

 

“Τοποθεσία” : Αίθουσα εκπαίδευσης ΣΕΧΒ – Λαγουμιτζή 23 – 4ος όροφος

Προετοιμασία του φακέλου καταχώρισης στο REACH με τη διαδικασία του Joint Submission 🗓

Ο Σ.Ε.Χ.Β. σε συνεργασία με το REACHCentrum, εξειδικευμένο οργανισμό του CEFIC για τα θέματα του REACH, διοργανώνουν 1-ήμερο εντατικό σεμινάριο με θέμα:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ REACH ME TH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ JOINT SUBMISSION

Αθήνα, ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Ο κανονισμός REACH προϋποθέτει, για τους παραγωγούς/εισαγωγείς χημικών ουσιών, να καταχωρίσουν τις ουσίες τους στην ηλεκτρονική βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), εντός των προβλεπόμενων από την νομοθεσία χρονικών περιόδων. Το πρόγραμμα IUCLID5 είναι το επίσημο εργαλείο (IT tool) του REACH, με το οποίο είναι εφικτή η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, η σύνταξη και η υποβολή των φακέλων καταχώρισης.

Απευθύνεται σε:
Υπεύθυνους εφαρμογής του REACH, έρευνας και ανάπτυξης, ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος, στελέχη πληροφορικής και κάθε επιχείρησης με ρόλο στο REACH.

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:

 • Εγκατάσταση και λειτουργία του προγράμματος IUCLID5
 • Συλλογή και αποθήκευση στο πρόγραμμα IUCLID5, των απαραίτητων πληροφοριών για την προετοιμασία των φακέλων καταχώρισης
 • Σύνταξη φακέλου καταχώρισης ουσίας
 • Δημιουργία CLP Notification
 • Δημιουργία Έκθεσης Χημικής Ασφάλειας και επισύναψή της στο φάκελο καταχώρισης ουσίας
 • Έλεγχος ορθότητας φακέλου καταχώρισης
 • Υποβολή φακέλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (ECHA) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής REACH-IT

 

“Τοποθεσία” : Αθήνα

Oι υποχρεώσεις που επιβάλει ο κανονισμός REACH 🗓

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
09.00 – 10.30
 • Εισαγωγή στη Νομοθεσία REACH 1907/2006
 • Σχηματισμός και λειτουργία των Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών (SIEF)
  • Επικοινωνία μεταξύ των μελών των SIEF
  • Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών των SIEF
  • Η πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα συγκρότησης του φακέλου καταχώρισης
 • Εκτίμηση Χημικού Κινδύνου/Έκθεση Χημικής Ασφάλειας (CSA/CSR)
  • Δημιουργία σεναρίων έκθεσης (exposure scenarios)
  • Υποχρέωση επικοινωνίας των προσδιορισμένων χρήσεων και της έκθεσης δια μέσου της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Υποχρεώσεις και αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS)
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45 – 12.15
 • Χρήση του IUCLID5 για την δημιουργία των φακέλων καταχώρισης
  • Πρακτικά στάδια για την δημιουργία φακέλων καταχώρισης
  • Έλεγχος ορθότητας και υποβολή των φακέλων καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (ECHA).
12.15 – 12.30 Διάλειμμα
12.30 – 14.00
 • Ο Νέος Κανονισμός Ταξινόμησης Επισήμανσης 1272/2008
  • Γενικές αρχές και υποχρεώσεις
  • Υποχρέωση για CLP Notification Παραγωγών/Εισαγωγέων/ Ενδιάμεσων Χρηστών
14.00 – 14.15 Διάλειμμα
14.15 – 15.00 Ερωτήσεις – Απορίες
“Τοποθεσία” : Αθήνα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΦΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙKΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 🗓

Παρουσίαση Γ. Θεμιστοκλέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

09.00 – 09.45
 • Καθορισμoς απαιτούμενων στοιχείων για την εκτίμηση του κινδύνου από φωτιά ή έκρηξη σε μονάδες διεργασιών
 • Αναφορά και εξήγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας
 • Εισαγωγή της έννοιας του συντελεστή υλικού και μέθοδοι προσδιορισμού του
09.45 – 10.00 Διάλειμμα
10.00 – 11.30
 • Υπολογισμός γενικού κινδύνου μίας διεργασίας
 • Υπολογισμός ειδικού κινδύνου μίας διεργασίας
 • Υπολογισμός ολικού συντελεστή κινδύνου μιας διεργασίας
 • Προσδιορισμός δείκτη φωτιάς και έκρηξης μίας διεργασίας
 • Επιλογή και υπολογισμός πιστωτικών συντελεστών κινδύνου λόγω λήψεως προληπτικών μέτρων και εισαγωγής διοικητικών μέτρων.
11.30 – 11.45 Διάλειμμα
11.45 – 13.15
 • Επιλογή και υπολογισμός πιστωτικών συντελεστών κινδύνου λόγω λήψεως προληπτικών μέτρων και εισαγωγής διοικητικών μέτρων.
 • Καθορισμός περιοχής έκθεσης από τυχόν ατύχημα λόγω φωτιάς ή έκρηξης.
13.15 – 14.15 Διάλειμμα – γεύμα
14.15 – 15.45
 • Προσδιορισμός και εξέταση οικονομικών μεγεθών απωλειών σαν αποτέλεσμα πιθανού συμβάντος φωτιάς ή έκρηξης σε μονάδες διεργασιών.
 • Πρακτική εξάσκηση εφαρμογής της μεθοδολογίας σε μία πραγματική διεργασία από την εταιρεία που εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 🗓

Την Πέμπτη 21/1/2010 στην αίθουσα εκπαίδευσης του ΣΕΧΒ, επί της Λαγουμιτζή 23 στη Καλλιθέα, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πλαίσια της συμμετοχής του ΣΕΧΒ στο πανευρωπαϊκό έργο PRISME2, με θέματα που αφορούσαν:

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
-Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –

Παρουσίαση Π. Μπραϊμιώτη – SustChem Engineering
Παρουσίαση Γ. Χατζηδιαμαντή – Dow Hellas A.E
Παρουσίαση Ζ. Νιβολιανίτου – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Παρουσίαση Marc Twisk – SQAS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

08:30 – 09:00 Προσέλευση συμμετεχόντων
09:00 – 09:15 Εισαγωγή στο σεμινάριο: Γ. Θεμιστοκλέους, Χημικός Μηχανικός, Συντονιστής του Προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας
09:15 – 10:15 Η συμμόρφωση των ΜΜΕ προς τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα θέματα της ασφάλειας, υγΙεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Αναφορά στις κυριώτερες διατάξεις
Παρουσιαστής: Δρ. Πάνος Μπραϊμιώτης, Χημικός Μηχανικός – SustChem Engineering
10:15 – 10:30 Διάλειμμα
10:30 – 12:30 Εργασίες σε κλειστούς χώρους στην χημική βιομηχανία – οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης για ΜΜΕ. Ανάλυση από τους συμμετέχοντες ενός πραγματικού συμβάντος.
Παρουσιαστής: Γιώργος Χατζηδιαμαντής, Μηχανολόγος Mηχανικός – Dow Hellas A.E, Διευθυντής Λειτουργιών
12:30 – 13:15 Ελαφρύ Γεύμα
13:15 – 14:15 Κίνδυνοι φωτιάς και έκρηξης στην χημική βιομηχανία. Ανάπτυξη βασικών κανόνων που χρειάζεται να εφαρμόσουν οι ΜΜΕ για να εξαλείψουν τους κινδύνους αυτούς Ή να ελαχιστοποιήσουν τις βλάβες σε εργαζόμενους. περιβάλλον και εγκαταστάσεις σε περίπτωση τέτοιων συμβάντων.
Παρουσιαστής: Δρ. Ζωή Νιβολιανίτου- Εργαστήριο αξιοπιστίας συστημάτων και βιομηχανικής ασφάλειας – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
14:15 – 14:30 Διάλειμμα
14:30 – 15:30 Η εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας στην διανομή και την μεταφορά χημικών προΪόντων. 
Παρουσιαστής: Marc Twisk – SQAS-Manager CEFIC (European Chemical Industry Council)
15:30 – 16:00 Γενική συζήτηση και αξιολόγηση ημερίδας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 🗓

Ο Σ.Ε.Χ.Β. σε συνεργασία με το REACHCentrum, εξειδικευμένο οργανισμό του CEFIC για τα θέματα του REACH, διοργανώνουν 2ήμερο εντατικό σεμινάριο με θέμα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΤΗ 01 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Απευθύνεται σε: Υπεύθυνους εφαρμογής του REACH, έρευνας και ανάπτυξης, ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος, στελέχη πληροφορικής και κάθε επιχείρησης με ρόλο στο REACH.

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:

 • Ενημέρωση σχετικά με την κοινοχρησία των δεδομένων
 • Ανταλλαγή πληροφοριών διαμέσου της εφοδιαστικής αλυσίδας

Ανακοίνωση 

European Responsible Care Conference 🗓

Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣΈγινε στην Πράγα της Τσεχίας από τις 22 εως 24 Οκτωβρίου το Πανευρωπαϊκό συνέδριο Υπεύθυνης Φροντίδας της Χημικής βιομηχανίας του 2009 που οργανώθηκε από την CEFIC σε συνεργασία με τον σύνδεσμο χημικών βιομηχανιών της Τσεχίας.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 75 σύνεδροι. Οι σύνεδροι αντιπροσώπευαν τις κυριότερες Ευρωπαϊκές χημικές βιομηχανίες, τους συνδέσμους της χημικής βιομηχανίας των Ευρωπαϊκών χωρών καθώς επίσης και την ένωση χημικών βιομηχανιών της Ρωσίας. Τον ΣΕΧΒ εκπροσώπησε ο Γ Θεμιστοκλέους.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν χωρισμένα σε δύο ενότητες.

Πρώτη ενότητα: Νανουλικά και νανοτεχνολογία

 • Ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης του κινδύνου από υλικά νανοτεχνολογίας
 • Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια κατά την χρήση και διαχείριση νανουλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Παρουσίαση πραγματικών bπαραδειγμάτων από εταιρείες που ήδη ασχολούνται μα την παραγωγή και διαχείριση νανουλικών

Δεύτερη ενότητα: Υπεύθυνη Φροντίδα κατά την διακίνηση και αποθήκευση χημικών προϊόντων

 • Ελαχιστοποίηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 κατά την μεταφορά και διανομή χημικών προϊόντων
 • Κύριοι παράγοντες βιωσιμότητας κατά την μεταφορά χημικών προϊόντων
 • Υπεύθυνη Φροντίδα και βιωσιμότητα στην διανομή χημικών προϊόντων
 • Παρουσιάστηκαν πραγματικά παραδείγματα από εταιρείες για την διαδικασία καθαρισμού βυτίων που μεταφέρουν χημικά καθώς επίσης και πως μπορεί να εφαρμοστούν οι αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας από τους μεταφορείς χημικών προϊόντων.

Στο τέλος του συνεδρίου ανακοινώθηκαν και τα βραβεία του προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας για το 2009.

 

“Τοποθεσία” : Πράγα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 🗓

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο ΣΕΧΒ σε συνεργασία με το REACHCentrum (τον εξειδικευμένο οργανισμό του CEFIC του Πανευρωπαϊκού Συμβουλίου της Χημικής Βιομηχανίας), πραγματοποίησε το πρώτο webinar για τον Κανονισμό REACH 1907/2006 και συγκριμένα για την «Ταυτοποίηση των ουσιών – Substance Sameness under REACH».

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι και οι μέθοδοι για την ταυτοποίηση των ουσιών, καθώς και τα προκαταρκτικά βήματα που πρέπει να κάνουν απαραίτητα οι επιχειρήσεις πριν την λειτουργία των SIEF (Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών). Επίσης, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν και ειδικά θέματα που αφορούσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με το REACH.

Το επόμενο σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου 2009 με θέμα:
Λειτουργία των Φόρουμ Καταχώρισης- Working in a SIEF