Διαγωνισμός καινοτομίας Innovation Hub 2021 της BASF

Την Τρίτη, 9 Νοεμβρίου ο τελικός του διαγωνισμού καινοτομίας Innovation Hub 2021 της BASF.

Μην χάσετε τον τελικό του διαγωνισμού καινοτομίας Innovation Hub 2021, που διοργανώνει η BASF, η κορυφαία χημική εταιρεία, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, στις 9 Νοεμβρίου 2021, και ώρα 9:00 π.μ.

Οι 5 φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους, που στοχεύουν σε μία βιώσιμη ανάπτυξη. Στο τέλος, η επιτροπή αξιολόγησης θα αναδείξει τη νικήτρια ιδέα.

Παρακολουθήστε εδώ live τον τελικό!

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 11 χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και απευθύνεται σε εταιρείες start-up καθώς και σε νέες και νέους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της βιώσιμης γεωργίας και της κυκλικής οικονομίας.

Απευθείας ανάθεση για το έργο με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής προώθησης και δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5035147

Πρόσκληση-Απευθείας-ανάθεσηΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το Υποέργο 2 με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής προώθησης και δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5035147. 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Χ.Β.) προτίθεται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών δημοσιότητας και ενημέρωσης-προσέλκυσης ωφελουμένων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής προώθησης και δημοσιότητας» της Πράξης με τίτλο «Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5035147. 

Πρόσκληση εκδήλωσης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης…

 

 

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου της Υπηρεσίας
“Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης «Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5035147”

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)