Σεμινάρια & Workshops

Eνημερωτική ημερίδα ΣΕΧΒ - ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - 19/6/17 - Ξενοδοχείο Novotel, Αθήνα
Εκδηλώσεις Ημερίδες/Εκδηλώσεις Νέα ΣΕΧΒ
Πρόσκληση: European Responsible Care Awards 2014
Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙKΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα
Feedback: Παρουσίαση Life Read στη Θεσσαλονίκη
Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα
Παρουσίαση Life Read στη Θεσσαλονίκη
Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα
Παρουσίαση Life Read στη Λάρισα
Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα
Ημερίδα READ
Υπεύθυνη Φροντίδα
1st Joint RC/SPiCE3 Conference
from to
Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα
Οι εξελίξεις στο REACH - εισαγωγή στο Global Product Strategy (GPS) των προϊόντων
Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα
Η πρακτική εφαρμογή στη χημική βιομηχανία
Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα
Responsible Care Forum
Εκδηλώσεις Υπεύθυνη Φροντίδα
REACH καταχώριση ουσιών 2013. Εφαρμογή της νομοθεσίας και έλεγχοι στην αγορά
Εκδηλώσεις Παλαιότερα Σεμινάρια
Εκπαίδευση Εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Εκδηλώσεις Παλαιότερα Σεμινάρια
European Responsible Care Conference
from to
Παλαιότερα Σεμινάρια
Οι εξελίξεις στο REACH - Εισαγωγή στο Global Product Straegy (GPS) των προϊόντων.
Παλαιότερα Σεμινάρια
Oι υποχρεώσεις που επιβάλει ο κανονισμός REACH
Παλαιότερα Σεμινάρια
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
from to
Παλαιότερα Σεμινάρια
European Responsible Care Conference
from to
Παλαιότερα Σεμινάρια
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Παλαιότερα Σεμινάρια
IUCLID5 ADVANCED TRAINING FOR REACH REGISTRANTS
Παλαιότερα Σεμινάρια
Συμμετοχή του ΣΕΧΒ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Prisme2
Παλαιότερα Σεμινάρια
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ
Εκδηλώσεις Παλαιότερα Σεμινάρια
ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ REACH – IUCLID 5
Παλαιότερα Σεμινάρια
Εσπερίδα READ στην Πάτρα
Εκδηλώσεις Ημερίδες/Εκδηλώσεις
Εσπερίδα READ στην Λάρισα
Εκδηλώσεις Ημερίδες/Εκδηλώσεις
Ενημερωτική Εσπερίδα READ στο Ηράκλειο για τους χρήστες Χημικών Προϊόντων
Εκδηλώσεις Ημερίδες/Εκδηλώσεις
Νέα ενημερωτική εσπερίδα για το πρόγραμμα LIFE-READ στην Πάτρα στις 25 Νοεμβρίου
Εκδηλώσεις Ημερίδες/Εκδηλώσεις
Πρακτική Εφαρμογή του Κανονισμού CLP 1272/2008 (Classification Labeling and Packaging)
Εκδηλώσεις Ημερίδες/Εκδηλώσεις
IUCLID 6 training for Biocides BPR and REACH
from to
Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια
IUCLID 5 for Biocide and IT Tools
Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SEVESO III- 27/5/15 Αθήνα
Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια
CLP - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (ADVANCED) - 9/3/15 Αθήνα
Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια
CLP - Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING)
Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια
CLP - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (ADVANCED) - 9/3/15 Αθήνα
Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια
CLP - Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING)
Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Τα μυστικά των ΔΔΑ - Η χρήση της ιστοσελίδας READ
Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR-IMDG-IATA)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Παρουσίαση του προγράμματος Life-Read στη Βουλγαρία
Δράσεις Συνδέσμου
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΧΒ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Δράσεις Συνδέσμου Εκδηλώσεις
Παρουσίαση Life Read - Kick off meeting
Δράσεις Συνδέσμου Εκδηλώσεις
Αναθεώρηση SEVESO
Δράσεις Συνδέσμου Εκδηλώσεις
Επιστολή για την επίλυση του θέματος της ισοπροπανόλης
Δράσεις Συνδέσμου Εκδηλώσεις
Συνέντευξη του Π. Σκαρλάτου στο CHEMICAL WATCH
Δράσεις Συνδέσμου Εκδηλώσεις
Ο ΣΕΧΒ ενημερώνει τους βουλευτές για το REACH
Δράσεις Συνδέσμου Εκδηλώσεις
IUCLID 6 training for Biocides BPR and REACH
from to
Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Share