Σεμινάρια & Workshops

Ο ΣΕΧΒ ενημερώνει τους βουλευτές για το REACH
Δράσεις Συνδέσμου
IUCLID 6 training for Biocides BPR and REACH
from to
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
IUCLID 6 training for Biocides BPR and REACH
from to
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Responsible Care Forum
Υπεύθυνη Φροντίδα
Εσπερίδα READ στην Πάτρα
Ημερίδες/Εκδηλώσεις
Εσπερίδα READ στην Λάρισα
Ημερίδες/Εκδηλώσεις
IUCLID 5 for Biocide and IT Tools
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SEVESO III- 27/5/15 Αθήνα
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
CLP - Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
CLP - Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Τα μυστικά των ΔΔΑ - Η χρήση της ιστοσελίδας READ
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Πρόσκληση: European Responsible Care Awards 2014
Υπεύθυνη Φροντίδα
Παρουσίαση του προγράμματος Life-Read στη Βουλγαρία
Δράσεις Συνδέσμου
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR-IMDG-IATA)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΧΒ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Δράσεις Συνδέσμου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Feedback: Παρουσίαση Life Read στη Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνη Φροντίδα
Παρουσίαση Life Read στη Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνη Φροντίδα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Παρουσίαση Life Read στη Λάρισα
Υπεύθυνη Φροντίδα
Ημερίδα READ
Υπεύθυνη Φροντίδα
Παρουσίαση Life Read - Kick off meeting
Δράσεις Συνδέσμου
1st Joint RC/SPiCE3 Conference
from to
Υπεύθυνη Φροντίδα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING)
Εκπαίδευση/Σεμινάρια
Εκπαίδευση Εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Παλαιότερα Σεμινάρια
Η πρακτική εφαρμογή στη χημική βιομηχανία
Υπεύθυνη Φροντίδα
Αναθεώρηση SEVESO
Δράσεις Συνδέσμου
European Responsible Care Conference
from to
Παλαιότερα Σεμινάρια
Οι εξελίξεις στο REACH - Εισαγωγή στο Global Product Straegy (GPS) των προϊόντων.
Παλαιότερα Σεμινάρια
Oι υποχρεώσεις που επιβάλει ο κανονισμός REACH
Παλαιότερα Σεμινάρια
Επιστολή για την επίλυση του θέματος της ισοπροπανόλης
Δράσεις Συνδέσμου
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
from to
Παλαιότερα Σεμινάρια
European Responsible Care Conference
from to
Παλαιότερα Σεμινάρια
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Παλαιότερα Σεμινάρια
IUCLID5 ADVANCED TRAINING FOR REACH REGISTRANTS
Παλαιότερα Σεμινάρια
Συμμετοχή του ΣΕΧΒ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Prisme2
Παλαιότερα Σεμινάρια
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ
Παλαιότερα Σεμινάρια
Συνέντευξη του Π. Σκαρλάτου στο CHEMICAL WATCH
Δράσεις Συνδέσμου
ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ REACH – IUCLID 5
Παλαιότερα Σεμινάρια