ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΧΒ ΣΤΗΝ ΕΚΘEΣΗ CHEM 17

Ο Σύνδεσμός μας είναι υποστηρικτής της Έκθεσης και συμμετέχει με περίπτερό του (B14a) στην έκθεση CHEM 2017 24-26 Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες:

www.chem-ecolink.gr
www.healthlab-expo.gr
www.syskevasia-expo.gr

Share