ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ 🗓

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (www.haci.gr) σε συνεργασία με την TRASYS ΕΛΛΑΣ (www.trasys.gr), που ανέπτυξε το λογισμικό IUCLID 5 και το REACH-IT για λογαριασμό της ΕΕ οργανώνουν: 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

USING THE IT TOOLS FOR PRE-REGISTRATION
1- ΗΜΕΡΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Αθήνα, ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Το IUCLID 5 και το REACH-IT, τα εργαλεία για την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή των φακέλων για τις ουσίες που υπόκεινται στον κανονισμό REACH, είναι πλέον διαθέσιμα.

Έτσι, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών (pre-SIEF), οι μέθοδοι επικοινωνίας και οι κανόνες που τα διέπουν.

Τo σεμινάριο που ετοίμασαν το CEFIC και η TRASYS διδάσκεται στα ελληνικά και περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση.

Απευθύνεται σε: Υπεύθυνους επιχειρήσεων εφαρμογής του REACH, Υπεύθυνους Έρευνας και Ανάπτυξης, Υπεύθυνους Ασφάλειας, Υγιεινής και Περιβάλλοντος, Στελέχη Πληροφορικής κλπ .

Η άσκηση διάρκειας 1 ημέρας θα παράσχει τη γνώση για το πώς το IUCLID 5 και το REACH-IT μπορoύν να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία και υποβολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) του φακέλου προ-καταχώρησης. Πραγματικά παραδείγματα θα χρησιμοποιηθούν για να αποκτηθεί πρακτική εμπειρία με τα εργαλεία λογισμικού. Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στην εισαγωγή / εξαγωγή στοιχείων και στη λειτουργία των Φόρουμς.

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις για κάθε συμμετέχοντα που θα εξασκείται σε ατομικό υπολογιστή με εγκατεστημένο το IUCLID 5 και πρόσβαση στο REACH – IT.

Κόστος σεμιναρίου: Μέλη ΣΕΧΒ 550 Ευρώ πλέον ΦΠΑ – Μη μέλη 600 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Σημειώσεις του σεμιναρίου (CEFIC), φαγητό, καφές, πρακτική εξάσκηση σε υπολογιστή.

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟ-ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΦΟΡΟΥΜ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
USING THE IT TOOLS FOR PRE-REGISTRATION
1- ΗΜΕΡΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Αθήνα ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΑ 1 (09:30 έως 16.30)

9:30 Άφιξη – Εγγραφή
10:00 Έναρξη
10.15 Απαιτήσεις της διαδικασίας της προ-καταχώρισης
Κατάλογος απαιτήσεων
Συνέπειες προ-καταχώρισης, pro-SIEF, SIEF
10:30 REACH IT
Εισαγωγή
Πώς επηρεάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού REACH
10:40 On-Line εγγραφή στο σύστημα REACH IT
Σαν χρήστης
Σαν TPR
11:00 Πώς υποβάλλεται ο φάκελος προ-καταχώρισης
Απλή υποβολή
Μαζική υποβολή
11:10 Προετοιμασία προ-καταχώρισης για απλή υποβολή
με IUCLID5 (using the Pre-registration tool)
με XML format
11:30 Διάλλειμα
11:45 Προετοιμασία προ-καταχώρισης για μαζική υποβολή
με IUCLID5 (using the Pre-registration tool)
με μορφή XML
13:00 Γεύμα
14:00 Εισάγοντας το προφίλ μιας επιχείρησης στο σύστημα REACH-IT
14:10 On Line προ-καταχώριση
14:30 Αποστολή του φακέλου προ-καταχώρισης στον Οργανισμό μέσω του REACH-IT
15:00 Διαχείριση των λεπτομερειών στο σύστημα REACH-IT
15:20 Διάλλειμα
15:30 SIEF (Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών) Οργάνωση εργαλείων διαχείρισης
16:00 Μετασχηματισμός SIEF – ποια είναι τα επόμενα βήματα
16:30 Κλείσιμο
Share
Scheduled Εκδηλώσεις Παλαιότερα Σεμινάρια