Σεμινάριο BeReady -Υποχρεώσεις χημικής νομοθεσίας – Ενημέρωση εφοδιαστικής αλυσίδας – Διαχείριση επιθεωρήσεων & εκτάκτων ελέγχων

Θα διεξαχθούν 3 σεμινάρια στις ημερομηνίες 18 Μαρτίου, 27 Μαρτίου και 8 Απριλίου. Κατόπιν μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί, θα ανακοινωθεί ημερομηνία για την πραγματοποίηση και 4ου σεμιναρίου.

Δείτε το πρόγραμμα και την φόρμα συμμέτοχης

Share