Πρόσκληση στην διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της πράξης «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» με κωδικό MIS 5035147 την Πέμπτη 18/11/2021

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΧΒ/HACI) διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης, των δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο της πράξης «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» με κωδικό MIS 5035147.

Στόχος της ημερίδας είναι η προσέλκυση νέων ενδιαφερομένων όσο και η πληροφόρηση τους σχετικά με τις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της πράξης όπως και ο τρόπος συμμετοχής τους σε αυτές.

Για την δήλωση συμμετοχής στην ενημερωτική ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στον παρακάτω σύνδεσμο και να δεσμεύσουν μια θέση.

Δήλωση συμμετοχής

Share