ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 🗓

Την Πέμπτη 21/1/2010 στην αίθουσα εκπαίδευσης του ΣΕΧΒ, επί της Λαγουμιτζή 23 στη Καλλιθέα, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πλαίσια της συμμετοχής του ΣΕΧΒ στο πανευρωπαϊκό έργο PRISME2, με θέματα που αφορούσαν:

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
-Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –

Παρουσίαση Π. Μπραϊμιώτη – SustChem Engineering
Παρουσίαση Γ. Χατζηδιαμαντή – Dow Hellas A.E
Παρουσίαση Ζ. Νιβολιανίτου – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Παρουσίαση Marc Twisk – SQAS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

08:30 – 09:00 Προσέλευση συμμετεχόντων
09:00 – 09:15 Εισαγωγή στο σεμινάριο: Γ. Θεμιστοκλέους, Χημικός Μηχανικός, Συντονιστής του Προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας
09:15 – 10:15 Η συμμόρφωση των ΜΜΕ προς τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα θέματα της ασφάλειας, υγΙεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Αναφορά στις κυριώτερες διατάξεις
Παρουσιαστής: Δρ. Πάνος Μπραϊμιώτης, Χημικός Μηχανικός – SustChem Engineering
10:15 – 10:30 Διάλειμμα
10:30 – 12:30 Εργασίες σε κλειστούς χώρους στην χημική βιομηχανία – οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης για ΜΜΕ. Ανάλυση από τους συμμετέχοντες ενός πραγματικού συμβάντος.
Παρουσιαστής: Γιώργος Χατζηδιαμαντής, Μηχανολόγος Mηχανικός – Dow Hellas A.E, Διευθυντής Λειτουργιών
12:30 – 13:15 Ελαφρύ Γεύμα
13:15 – 14:15 Κίνδυνοι φωτιάς και έκρηξης στην χημική βιομηχανία. Ανάπτυξη βασικών κανόνων που χρειάζεται να εφαρμόσουν οι ΜΜΕ για να εξαλείψουν τους κινδύνους αυτούς Ή να ελαχιστοποιήσουν τις βλάβες σε εργαζόμενους. περιβάλλον και εγκαταστάσεις σε περίπτωση τέτοιων συμβάντων.
Παρουσιαστής: Δρ. Ζωή Νιβολιανίτου- Εργαστήριο αξιοπιστίας συστημάτων και βιομηχανικής ασφάλειας – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
14:15 – 14:30 Διάλειμμα
14:30 – 15:30 Η εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας στην διανομή και την μεταφορά χημικών προΪόντων. 
Παρουσιαστής: Marc Twisk – SQAS-Manager CEFIC (European Chemical Industry Council)
15:30 – 16:00 Γενική συζήτηση και αξιολόγηση ημερίδας
Share
Scheduled Παλαιότερα Σεμινάρια