ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 🗓

Ο Σ.Ε.Χ.Β. σε συνεργασία με το REACHCentrum, εξειδικευμένο οργανισμό του CEFIC για τα θέματα του REACH, διοργανώνουν 2ήμερο εντατικό σεμινάριο με θέμα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΤΗ 01 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Απευθύνεται σε: Υπεύθυνους εφαρμογής του REACH, έρευνας και ανάπτυξης, ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος, στελέχη πληροφορικής και κάθε επιχείρησης με ρόλο στο REACH.

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:

  • Ενημέρωση σχετικά με την κοινοχρησία των δεδομένων
  • Ανταλλαγή πληροφοριών διαμέσου της εφοδιαστικής αλυσίδας

Ανακοίνωση 

Share
from to
Scheduled Παλαιότερα Σεμινάρια