Προετοιμασία του φακέλου καταχώρισης στο REACH με τη διαδικασία του Joint Submission 🗓

Ο Σ.Ε.Χ.Β. σε συνεργασία με το REACHCentrum, εξειδικευμένο οργανισμό του CEFIC για τα θέματα του REACH, διοργανώνουν 1-ήμερο εντατικό σεμινάριο με θέμα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ REACH ME TH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ JOINT SUBMISSION

Αθήνα, ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Ο κανονισμός REACH προϋποθέτει, για τους παραγωγούς/εισαγωγείς χημικών ουσιών, να καταχωρίσουν τις ουσίες τους στην ηλεκτρονική βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), εντός των προβλεπόμενων από την νομοθεσία χρονικών περιόδων. Το πρόγραμμα IUCLID5 είναι το επίσημο εργαλείο (IT tool) του REACH, με το οποίο είναι εφικτή η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, η σύνταξη και η υποβολή των φακέλων καταχώρισης.

Απευθύνεται σε:
Υπεύθυνους εφαρμογής του REACH, έρευνας και ανάπτυξης, ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος, στελέχη πληροφορικής και κάθε επιχείρησης με ρόλο στο REACH.

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:

  • Εγκατάσταση και λειτουργία του προγράμματος IUCLID5
  • Συλλογή και αποθήκευση στο πρόγραμμα IUCLID5, των απαραίτητων πληροφοριών για την προετοιμασία των φακέλων καταχώρισης
  • Σύνταξη φακέλου καταχώρισης ουσίας
  • Δημιουργία CLP Notification
  • Δημιουργία Έκθεσης Χημικής Ασφάλειας και επισύναψή της στο φάκελο καταχώρισης ουσίας
  • Έλεγχος ορθότητας φακέλου καταχώρισης
  • Υποβολή φακέλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (ECHA) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής REACH-IT

 

“Τοποθεσία” : Αθήνα
Share
Scheduled Παλαιότερα Σεμινάρια