ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING) 🗓

Στης 8 Νοεμβρίου 2013  στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σεμινάριο για την «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING &PACKAGING» που τα παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων μελών μας. Εν όψει της εφαρμογής του Κανονισμού CLP από την 1/6/2015 προετοιμάσθηκαν τα στελέχη των επιχειρήσεων για την πρακτική εφαρμογή στις επιχειρήσεις τους.

Σκοπός του σεμιναρίου:

Να παράσχει πρακτικές πληροφορίες στα στελέχη των επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή και διακίνηση των χημικών ουσιών και μειγμάτων, για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΕ  και τις απαιτήσεις του.

Ο Κανονισμός έχει ήδη τεθεί σε ισχύ για τις ουσίες και αναμένεται τον Ιούνιο 2015 να ισχύσει και για τα μείγματα. Η γνώση του Κανονισμού θα επιτρέπει την απρόσκοπτη διακίνηση των προϊόντων, την αποφυγή περιττού κόστους  για το ετικετάρισμα και την αποφυγή διοικητικού κόστους λόγω προστίμων ή απόσυρσης.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου:

  • Εισαγωγή στο CLP, υποχρεώσεις επιχειρήσεων, έλεγχοι αγοράς.
  • Ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων
  • Πρακτική εξάσκηση στην ταξινόμηση
  • Επιπτώσεις σε άλλες νομοθεσίες (REACH-SEVEZO- περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ)
  • Εξελίξεις στην εφαρμογή του Κανονισμού REACH
“Τοποθεσία” : Αθήνα
Share
Scheduled Εκπαίδευση/Σεμινάρια