Πρακτική Εφαρμογή του Κανονισμού CLP 1272/2008 (Classification Labeling and Packaging) 🗓

Σκοπός του σεμιναρίου:
Να παράσχει πρακτικές πληροφορίες στα στελέχη των επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή και διακίνηση των χημικών ουσιών και μειγμάτων, για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΕ  και τις απαιτήσεις του.
Ο κανονισμός έχει ήδη τεθεί σε ισχύ για τις ουσίες και αναμένεται τον Ιούνιο 2015 να ισχύσει και για τα μείγματα. Η γνώση του Κανονισμού θα επιτρέπει την απρόσκοπτη διακίνηση των προϊόντων, την αποφυγή περιττού κόστους  για το ετικετάρισμα και την αποφυγή διοικητικού κόστους λόγω προστίμων ή απόσυρσης.Ο κανονισμός έχει ήδη τεθεί σε ισχύ για τις ουσίες και αναμένεται από 1/6/ 2015 να ισχύει και για τα μείγματα. Η γνώση του Κανονισμού θα επιτρέπει την απρόσκοπτη διακίνηση των προϊόντων, την αποφυγή περιττού κόστους για το ετικετάρισμα και την αποφυγή διοικητικού κόστους λόγω προστίμων ή απόσυρσης.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου:

  • Εισαγωγή στο CLP, υποχρεώσεις επιχειρήσεων, έλεγχοι αγοράς
  • Ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων
  • Πρακτική εξάσκηση στην ταξινόμηση
  • Επιπτώσεις σε άλλες νομοθεσίες (REACH-SEVEZO- περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ)
  • Οι απαιτήσεις για τα  ΔΔΑ

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς  κλπ που εμπλέκονται στη διακίνηση και παραγωγή των χημικών προϊόντων.

Εκπαιδευτές:
Συντονιστής :  Π. Σκαρλάτος
Α. Γκορόγιας, Α. Βουλωμένου, Α. Σκαρλάτος- Χημ. Μηχανικοί

“Τοποθεσία” : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χώρος : Θα καθορισθεί
“Επικοινωνία” : haci@otenet.gr
Share
Scheduled Εκδηλώσεις Ημερίδες/Εκδηλώσεις