Παρουσίαση Life Read – Kick off meeting 🗓

Στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 2013 στην αίθουσα στο συνεδριακό χώρο «Ουρανός» του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ έγινε η παρουσίαση μιας νέας πρωτοβουλίας για την προστασία της υγείας των επαγγελματιών Χρηστών των χημικών προϊόντων με τον κωδικό READ. Την παρουσίαση παρακολούθησαν 70 στελέχη από το χώρο της χημικής Βιομηχανίας.

Βίντεο από τις 18 Δεκεμβρίου στο ΤΙΤΑΝΙΑ:

LIFE+ : 1st Kick off meeting READ, Athens (Part 1)
LIFE+ : 1st Kick off meeting READ, Athens (Part 2)
LIFE+ : 1st Kick off meeting READ, Athens (Part 3)
LIFE+ : 1st Kick off meeting READ, Athens (Part 4)

Share
Scheduled Δράσεις Συνδέσμου Εκδηλώσεις