Παρουσίαση LIFE-READ στην Πάτρα 25/11/14

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση του προγράμματος στην Πάτρα. Η παρουσίαση και το εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας κέντρισε το ενδιαφέρον στελεχών των επιχειρήσεων αλλά και του ακαδημαϊκού χώρου καθώς συμμετείχαν φοιτητές από το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Πατρών.

  • Areti Voulomenou & Aris Gorogias
  • DR.STAIKOS
  • Areti Voulomenou & Aris Gorogias
  • PARTICIPANTS
  • PARTICIPANTS
  • PARTICIPANTS
  • PARTICIPANTS
  • DR.POULOS
  • Ms Koutra, Areti Voulomenou & Aris Gorogias

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ READ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ SDS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ READ

Δημοσιεύματα πριν την εκδήλωση

www.thebest.gr

www.epixeiro.gr

www.sevipa.gr

www.cais.upatras.gr

Share