Ο ΣΕΧΒ ενημερώνει τους βουλευτές για το REACH 🗓

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος στην Βουλή των Ελλήνων με θέμα «Ενημέρωση και συζήτηση, σχετικά με…

Armodios-in-Parliament
Ο Πρόεδρος του ΣΕΧΒ κ.Αρμόδιος Γιαννίδης στο Κοινοβούλιο
Panos-in-Parliament
Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΧΒ κ. Παναγιώτης Σκαρλάτος στο Κοινοβούλιο

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος στην Βουλή των Ελλήνων με θέμα «Ενημέρωση και συζήτηση, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώρηση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH)», προσεκλήθησαν ο Πρόεδρος και o Γεν. Δ/ντής του ΣΕΧΒ να διατυπώσουν τις απόψεις της βιομηχανίας. Τόνισαν την ανάγκη το REACH να είναι λειτουργικό και στη τελική του διαμόρφωση εκφράζοντας επιφύλαξη για τις προωθούμενες ρυθμίσεις στα θέματα της αδειοδότησης και υποκατάστασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε video με την ομιλία του κ.Αρμόδιου Γιαννίδη

Στην ίδια συνεδρίαση ο Γεν. Γραμματέας της Βιομηχανίας κ. Σπ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του REACH στις ελληνικές ΜΜΕ, καταθέτοντας στη Βουλή τη μελέτη επιπτώσεων που ανέθεσε το ΥΠΑΝ στο ΣΕΧΒ. Ανακοίνωσε ότι με το Δ’ ΚΠΣ θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή του REACH. Η κα Ι. Αγγελοπούλου από το ΓΧΚ εξέθεσε τις απόψεις της αρμόδιας Αρχής του Γενικού Χημείου του Κράτους, ο κ. Α. Πληθάρας διατύπωσε τις απόψεις της WWF.

Στις 4/12 εξέδωσε Δελτίο Τύπου παραθέτοντας τις απόψεις της βιομηχανίας για ένα εφαρμόσιμο REACH που θα εκπληρώνει τους στόχους του

Share
Scheduled Δράσεις Συνδέσμου Εκδηλώσεις