Οι πρωτοβουλίες του συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών στην Υπεύθυνη Φροντίδα και η χρήση των βιομηχανικών διαλυτών 🗓