ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 🗓

O ΣΕΧΒ προτίθεται να διεξάγει  το σχετικό σεμινάριο:

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

Σκοπός του σεμιναρίου:
Η κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου για τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως βιοκτόνα. Οι υποχρεώσεις και οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν βιοκτόνα προϊόντα στην Ελληνική αγορά.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου:

  1. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 528/2012 (BPR) περί βιοκτόνων προϊόντων και όπως αυτός ισχύει.
  2. Η μεταβατική περίοδος (άρθρο 89) και η εφαρμογή του άρθρου 95 του παραπάνω Κανονισμού
  3. Διαδικασία έγκρισης βιοκτόνων προϊόντων με βάση το άρθρο 89 του παραπάνω Κανονισμού
  4. Εφαρμογή της νομοθεσίας – έλεγχος της αγοράς

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που χειρίζονται τους φακέλους των βιοκτόνων, Διευθυντές Έρευνας/Ανάπτυξης, Υπεύθυνους Ποιότητας.

Εκπαιδευτές: κ. Αθ. Ζούνος και κ. Β. Βάγιας από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συντονισμός: Πάνος Σκαρλάτος

Κόστος σεμιναρίου: Για τα μέλη των Συνδέσμων  ΣΕΧΒ, ΣΕΒΙΑΕ, ΠΕBXΒΜ, ΕΣΥΦ, Πανελλ. Σύνδεσμος  Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης, Σ.Π.Ε.Λ : 380  € πλέον ΦΠΑ – Για τα μη μέλη 480  € πλέον ΦΠΑ. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του ΣΕΧΒ και όσοι εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους. Για το σεμινάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο  πόρος ΛΑΕΚ.

Για να προγραμματισθεί η εκτέλεση των σεμιναρίων όσοι ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο έως 20/5/2015,  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την συνημμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail: haci@otenet.gr για να γίνει δυνατή η οργάνωσή τους.   Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο του ΣΕΧΒ 210-9213259.

Share
Scheduled Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια