ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ : Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ BPR

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απογευματινό σεμινάριο από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα.

Οι παρουσιάσεις:

Χημική Νομοθεσία
Έλεγχος αγοράς βιοκτόνων προϊόντων
Smart Services

Share