ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ : Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ BPR

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε επανάληψη το απογευματινό σεμινάριο από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών στις 11 Φεβρουαρίου 2020 στην Αθήνα.

Οι παρουσιάσεις:

Χημική Νομοθεσία
Εφαρμογή Δοκιμών
Έλεγχος αγοράς βιοκτόνων προϊόντων
Smart Services

Share