ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΦΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙKΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 🗓

Παρουσίαση Γ. Θεμιστοκλέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

09.00 – 09.45
 • Καθορισμoς απαιτούμενων στοιχείων για την εκτίμηση του κινδύνου από φωτιά ή έκρηξη σε μονάδες διεργασιών
 • Αναφορά και εξήγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας
 • Εισαγωγή της έννοιας του συντελεστή υλικού και μέθοδοι προσδιορισμού του
09.45 – 10.00 Διάλειμμα
10.00 – 11.30
 • Υπολογισμός γενικού κινδύνου μίας διεργασίας
 • Υπολογισμός ειδικού κινδύνου μίας διεργασίας
 • Υπολογισμός ολικού συντελεστή κινδύνου μιας διεργασίας
 • Προσδιορισμός δείκτη φωτιάς και έκρηξης μίας διεργασίας
 • Επιλογή και υπολογισμός πιστωτικών συντελεστών κινδύνου λόγω λήψεως προληπτικών μέτρων και εισαγωγής διοικητικών μέτρων.
11.30 – 11.45 Διάλειμμα
11.45 – 13.15
 • Επιλογή και υπολογισμός πιστωτικών συντελεστών κινδύνου λόγω λήψεως προληπτικών μέτρων και εισαγωγής διοικητικών μέτρων.
 • Καθορισμός περιοχής έκθεσης από τυχόν ατύχημα λόγω φωτιάς ή έκρηξης.
13.15 – 14.15 Διάλειμμα – γεύμα
14.15 – 15.45
 • Προσδιορισμός και εξέταση οικονομικών μεγεθών απωλειών σαν αποτέλεσμα πιθανού συμβάντος φωτιάς ή έκρηξης σε μονάδες διεργασιών.
 • Πρακτική εξάσκηση εφαρμογής της μεθοδολογίας σε μία πραγματική διεργασία από την εταιρεία που εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες.
Share
Scheduled Παλαιότερα Σεμινάρια