Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1272/2008/ΕΕ (CLP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ 🗓

Μετά την επιτυχία του σεμιναρίου που διεξήχθη στις 25/10 το εκπαιδευτικό σεμινάριο επαναλήφθηκε με την συμμετοχή αρκετών στελεχών από το χώρο της χημικής βιομηχανίας.

Share
Scheduled Παλαιότερα Σεμινάρια