Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SEVESO III- 27/5/15 Αθήνα 🗓

Από 1/06/2015 αναμένεται η Ελλάδα να εναρμονίσει τη νομοθεσία της προς την οδηγία 2012/18/ΕU. Το σεμινάριο περιλαμβάνει την ενημέρωση για τις επερχόμενες αλλαγές, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας.

Κόστος σεμιναρίου: Μη μέλη 450 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, Για τα μέλη του ΣΕΧΒ: 330 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για κάθε επί πλέον άτομο από την ίδια επιχείρηση παρέχεται έκπτωση 10%.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα θέματα βιομηχανικής ασφάλειας, υπεύθυνους logistics κλπ.

Για τα δύο σεμινάρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πόρος ΛΑΕΚ.

Για να προγραμματισθεί η εκτέλεση των σεμιναρίων όσοι ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο έως 30/4/2015, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την συνημμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail: haci@otenet.gr για να γίνει δυνατή η οργάνωσή τους. Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο του ΣΕΧΒ 210-9213259.

Share
Scheduled Εκδηλώσεις Εκπαίδευση/Σεμινάρια