Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 🗓

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο ΣΕΧΒ σε συνεργασία με το REACHCentrum (τον εξειδικευμένο οργανισμό του CEFIC του Πανευρωπαϊκού Συμβουλίου της Χημικής Βιομηχανίας), πραγματοποίησε το πρώτο webinar για τον Κανονισμό REACH 1907/2006 και συγκριμένα για την «Ταυτοποίηση των ουσιών – Substance Sameness under REACH».

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι και οι μέθοδοι για την ταυτοποίηση των ουσιών, καθώς και τα προκαταρκτικά βήματα που πρέπει να κάνουν απαραίτητα οι επιχειρήσεις πριν την λειτουργία των SIEF (Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών). Επίσης, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν και ειδικά θέματα που αφορούσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με το REACH.

Το επόμενο σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου 2009 με θέμα:
Λειτουργία των Φόρουμ Καταχώρισης- Working in a SIEF

Share
Scheduled Παλαιότερα Σεμινάρια