Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Χηµική Βιοµηχανία Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες 🗓

1ήµερο Σεµινάριο Οργάνωση: ΣΕΧΒ – Centre for Sustainability & Excellence
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Χηµική Βιοµηχανία
Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
9.00 – 10.00 Γνωριµία, εισαγωγικές παρουσιάσεις, χαιρετισµοί Στόχοι (ατοµικοί στόχοι συµµετεχόντων και στόχοι σεµιναρίου) Εισαγωγή στην ΕΚΕ
10.00-11.00 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη
Εισαγωγή στο σχεδιασµό στρατηγικές για την ΕΚΕ
11.00 – 11.15 Διάλειµµα – Καφές
11.15 – 13.00 Στρατηγική για την ΕΚΕ και Συµµέτοχοι
Προκλήσεις και ευκαιρίες στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον
Η ΕΚΕ «δίχτυ προστασίας» σε περιστατικά κρίσεων
Πρακτική Άσκηση: Ανάλυση Συµµετόχων και των προσδοκιών τους
13.30 – 14.15 Γεύµα
14.15 – 15.00 Τα διεθνή πρότυπα για την ΕΚΕ

 • Παρουσίαση των πιο σηµαντικών διεθνών προτύπων και προδιαγραφών δηµιουργίας Στρατηγικής και Έκθεσης Αειφορίας
12.30 – 12.45 Διάλειµµα – Καφές
15.15 – 17.00 Ο Κοινωνικός Απολογισµός ή Έκθεση Αειφορίας

 • Η χρησιµότητα και τα οφέλη

Η ΕΚΕ στη Χηµική Βιοµηχανία και η Υπεύθυνη Φροντίδα Η ΕΚΕ στην Επιχείρησή σας. Τα πρώτα βήµατα

Εκπαιδευτές: CSR Expert Νίκος Αυλώνας

Σε ποιους απευθύνεται το σεµινάριο:

– Διευθυντές, Υπεύθυνους Τµήµατος ΕΚΕ, Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας, Marketing, Υπεύθυνος Τµήµατος Ποιότητας και Περιβάλλοντος, κ.ά.
– Το σεµινάριο στοχεύει στην ολοκληρωµένη και πρακτική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
– Απευθύνεται σε άτοµα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοήσουν σε βάθος την έννοια της ΕΚΕ και την πρακτική εφαρµογή της.

Τι θα µάθετε αν συµµετάσχετε σε αυτό το σεµινάριο:

 • Θα αποκτήσετε µια συνολική και ξεκάθαρη εικόνα για το τι πραγµατικά εννοούµε µε τον όρο ΕΚΕ αλλά και για τα βήµατα που απαιτούνται προκειµένου η εταιρία σας να σχεδιάσει µε επιτυχία µια στρατηγική για την ΕΚΕ
 • Θα επωφεληθείτε από τις διαδραστικές µεθόδους µετάδοσης γνώσης και πληροφορίας
 • Θα έχετε τη δυνατότητα να αναλύσετε πραγµατικά case studies και να ανταλλάξετε απόψεις µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες

Όροι Συµµετοχής:

 • Για να θεωρείται έγκυρη η συµµετοχή θα πρέπει η εξόφληση του κόστους συµµετοχής να γίνει τουλάχιστον δύο (2) βδοµάδες πριν την έναρξη του κάθε προγράµµατος µε κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθµός Λογαριασµού 5059 0217 17528 και αποστολή αντιγράφου καταθετηρίου στο CSE (fax: 210-80.85.556).
 • Για τρεις (3) ή περισσότερες συµµετοχές από την ίδια εταιρία στο ίδιο πρόγραµµα ή σε περισσότερα του ενός προγράµµατα, θα παρέχεται έκπτωση 10% εάν υπάρχει έγκαιρη εγγραφή (τουλάχιστον 10 µέρες πριν την έναρξη των προγραµµάτων).
 • Ακύρωση συµµετοχής γίνεται δεκτή µόνον εφόσον υπάρχει έγγραφη ενηµέρωση (fax: 210-80.85.556) τουλάχιστον επτά (7) µέρες πριν την έναρξη του προγράµµατος.
 • Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τα γραφεία του CSE (τηλ. 210-80.85.556 & 210-80.85.475, email: info@cse-net.org).
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα ενδοεπιχειρηµατικά προγράµµατα του CSE παρακαλούµε επικοινωνήστε απευθείας µε τα γραφεία µας.
 • Αν δεν συµπληρωθεί ο απαραίτητος αριθµός συµµετεχόντων το CSE διατηρεί το δικαίωµα να προγραµµατίσει εκ νέου το συγκεκριµένο σεµινάριο.

Κόστος: €350 +ΦΠΑ ανά συµµετέχοντα
Τρόπος Πληρωµής

Μέσω Τραπέζης:

IBAN: GR50 0172 0590 0050 5902 1717 528
SWIFT CODE: PIRBGRAA
Διεύθυνση: Τράπεζα Πειραιώς (Υποκατάστηµα Βαλαωρίτου) Βαλαωρίτου 16, Αθήνα 106 71
Δικαιούχος: Κέντρο Αειφορίας και Αριστείας

Share
Scheduled Παλαιότερα Σεμινάρια