Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΧΒ

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου έλαβε χώρα η Ετήσια Τακτική Συνέλευση του ΣΕΧΒ με τηλεδιάσκεψη.

Στο ανοιχτό της μέρος το οποίο προβαλλόταν σε live streaming, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:

Χημική Βιομηχανία: Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά και το κλίμα, οι προκλήσεις για τη βιομηχανία

Για να δείτε τα σχετικά video πατήστε εδώ

Τη Γενική Συνέλευση ακολούθησε Δελτίο Τύπου

Share