Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΧΒ

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου έλαβε χώρα η Ετήσια Τακτική Συνέλευση του ΣΕΧΒ με τηλεδιάσκεψη.

Στο ανοιχτό της μέρος το οποίο προβαλλόταν σε live streaming, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:

Χημική Βιομηχανία: Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά και το κλίμα, οι προκλήσεις για τη βιομηχανία

Τη Γενική Συνέλευση ακολούθησε Δελτίο Τύπου

Share