Επιστολή για την επίλυση του θέματος της ισοπροπανόλης 🗓

Επιστολή που απέστειλε ο ΣΕΧΒ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση του θέματος της ισοπροπανόλης.

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

κ. Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ – Γενικό Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
Καρ. Σερβίας 10 – 101 84 Αθήνα

Κοιν:

 • κ. Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  – Υπουργό
  Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα
 • κ. Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ- Υφυπουργό
  Πανεπιστημίου 37 – 101 65 Αθήνα
 • ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
  κ. Ν. Βερναδάκη -Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & ΕΦΚ
  Καρ. Σερβίας 10 – 101 84 Αθήνα
 • Διεύθυνση Ε.Φ.Κ.:  κα Π. Τσεκούρα – Διευθύντρια
  Αμαλίας 40 -105 58 Αθήνα
 • ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  κα Α. Πασσά – Γενική Δ/ντρια
  Διεύθυνση Αλκοόλης:  κα Δ. Δανιήλ – Διευθύντρια
  Α. Τσόχα 16 – 115 21 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Επιβάρυνση με ΕΦΚ της Ισοπροπυλικής Αλκοόλης

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 81 του Ν.2960 /2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 1 του Ν.3583/2007 προβλέπουν την επιβολή Ε.Φ.Κ. 2,93 Ευρώ ανά χιλιόγραμμο διακινούμενης ισοπροπυλικής αλκοόλης (δασμολογική κλάση 29.05).

Με την ΚΥΑ Αριθ. Φ.811 /337 καθορίζονται οι όροι απαλλαγής από τον ΕΦΚ της ισοπροπυλικής αλκοόλης που κατόπιν μετουσίωσης προορίζεται για βιομηχανική χρήση.

Η ισοπροπυλική αλκοόλη αποτελεί κατ’εξοχήν βιομηχανική πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία απορρυπαντικών, χρωμάτων-βερνικιών κλπ. Πρόκειται για ένα υλικό χαμηλής τιμής, σήμερα η τιμή του είναι 0,9 Ευρώ ανά χιλιόγραμμο, του οποίου  η ετήσια κατανάλωση στην Ελλάδα εκτιμάται στους 2500 τόνους ετησίως.

Με την παρούσα αιτούμαστε να επανεξετάσετε την απόφαση επιβολής Ε.Φ.Κ. για το υλικό για τους εξής λόγους:

 • Η διαδικασία απαλλαγής του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι βιομηχανικοί χρήστες είναι πολύπλοκη, έχει πολλά προβλήματα εφαρμογής και συνεπάγεται διοικητικό κόστος  έκδοσης αδειών, βιβλίων παρακολούθησης, απογραφών κλπ.
 • Αναγκάζονται οι βιομηχανικοί χρήστες να εισάγουν στη συνταγή τoυς μετουσιωτικά που ενδεχομένως να είναι επιβαρυντικά για τον καταναλωτή και το περιβάλλον.
 • Συνεπάγεται διοικητικό κόστος για το δημόσιο (τελωνεία και Γενικό Χημείο Κράτους) για την διενέργεια ελέγχων, εγκρίσεων κλπ και την απασχόληση υπαλλήλων.
 • Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που επιβάλει Ε.Φ.Κ. στην ισοπροπανόλη
 • Με την διαδικασία ευνοείται η εισαγωγή παρασκευασμάτων ισοπροπανόλης (μείγμα ισοπροπανόλης με 5-10% άλλη χημική ουσία) αντί της πολύπλοκης διαδικασίας της μετουσίωσης, εις βάρος της εθνικής οικονομίας.
 • Η ελευθερία της κυκλοφορίας δεν δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία όπως θα μπορούσε να συμβεί με την αιθυλική ή μεθυλική αλκοόλη.

Παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημά μας για απλοποίηση της διαδικασίας με την κατάργηση της επιβολής του ΕΦΚ  με κριτήρια κόστους-οφέλους, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα προβλήματα ανταγωνισμού της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και το γεγονός ότι στη χώρα μας το κόστος της γραφειοκρατίας είναι υψηλότατο.

Επιστολή

Share
Scheduled Δράσεις Συνδέσμου Εκδηλώσεις