“ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ από τον ΣΕΧΒ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ”

Κατόπιν του μεγάλου ενδιαφέροντος για το θέμα των βιοκτόνων, ο ΣΕΧΒ επαναλαμβάνει το εξειδικευμένο σεμινάριο:

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ BPR

βρείτε την ενημέρωση και τη δήλωση συμμετοχής εδώ.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σας καλούμε να συμπληρώσετε και αποστείλετε τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής έως 24/01/20.

Share