Ενημέρωση Καταναλωτών

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών κ. Αρμόδιος Γιαννίδης παρέδωσε στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή κ. Αθανάσιο Σκορδά το υλικό για την εκτύπωση ενός νέου ενημερωτικού φυλλαδίου με τίτλο:
enimerwsi-katanalwtwn«Τι να προσέχω όταν χρησιμοποιώ προϊόντα καθημερινής χρήσης που περιέχουν χημικές ουσίες»
Το φυλλάδιο απευθύνεται στους καταναλωτές στους οποίους και θα διανεμηθεί από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στα πλαίσια της καλύτερης και διαρκούς ενημέρωσής τους και με στόχο να διευκολύνει την επιλογή και χρήση προϊόντων με τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία τους. Το φυλλάδιο περιγράφει τα σύμβολα κινδύνων που αναγράφονται στις συσκευασίες και επισημαίνει εκείνες τις πράξεις που πρέπει να αποφεύγει ο κάθε καταναλωτής όταν χρησιμοποιεί τα διάφορα χημικά προϊόντα.

Το περιεχόμενο του φυλλαδίου είναι αποτέλεσμα εθελοντικής εργασίας στελεχών επιχειρήσεων που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών.

Ο κ. Σκορδάς ανακοίνωσε ότι 300.000 αντίτυπα του φυλλαδίου θα διανεμηθούν μέσω των ΚΕΠ και εξέφρασε την ελπίδα και ότι και άλλοι φορείς θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Γραμματείας του Καταναλωτή για καλύτερα ενημερωμένο καταναλωτή.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών θα υποστηρίξει περαιτέρω τη διανομή του φυλλαδίου και προτίθεται και στο μέλλον να συνεργασθεί με τις Αρχές για τα θέματα της προστασίας του καταναλωτή.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ

Ο Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών ετοίμασε για το ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο: Τι να προσέχω όταν χρησιμοποιώ προϊόντα καθημερινής χρήσης που περιέχουν χημικές ουσίες