Εκπαίδευση Εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 🗓

Θέματα Αδειοδότησης των Εγκαταστάσεων, Π. Μπραϊμιώτης – Τρίτη, 10/1/2012
Νομοθετικό Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Περιβαλλοντική Ευθύνη-ΑΤΕΧ-Αποθήκευση, Π.Σκαρλάτος – Πέμπτη, 12/1/2012
Συμβατότητα κατά την αποθήκευση χημικών
Η προστασία από τη δημιουργία εκρηκτικών ατμοσφαιρών
Environmental Liability – Περιβαλλοντική Ευθύνη

Μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, Α.Βουλωμένου – Παρασκευή, 13/1/2012
Οι εξελίξεις στη μεταφορά των επικινδύνων εμπορευμάτων – Στόχοι σεμιναρίου
Οι εξελίξεις στη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων – Νομοθετικό πλαίσιο
Documentation
Εξοπλισμός οχήματος
Επισήμανση συσκευασίας – δεξαμενής
ADR Marking & Placarding
Οδική Μεταφορά – ADR Exceptions
Παράδειγμα 1ο : Μεταφορά συσκευασμένων
ADR – Προδιαγραφές οχήματος

Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Π.Σκαρλάτος – Τρίτη, 17/1/2012
Responsibilities in the Supply Chain
Quality in Supply Chain Services
Εκπαίδευση Προσωπικού
Θαλάσσια Μεταφορά ΠΔ 405/96
Θαλάσσια Μεταφορά International IMDG Code
Αεροπορική Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων IATA

REACH – CLP, Α.Βουλωμένου – Πέμπτη 19/1/2012
Ταξινόμηση – Επισήμανση Χημικών Προϊόντων – ΔΔΑ, Π.Σκαρλάτος – Παρασκευή, 20/1/2012
Νομοθετικό Πλαίσιο Χημικών Προϊόντων
Ταξινόμηση Επισήμανση και Συσκευασία Επικίνδυνων Παρασκευασμάτων

Ταξινόμηση – Επισήμανση Χημικών Προϊόντων – ΔΔΑ, Π.Σκαρλάτος – Τρίτη, 24/1/2012
Ασφάλεια και Υγιεινή σε Χημικά Εργαστήρια
Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας – Βασικές Έννοιες
Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας – Δομή & Περιεχόμενο
Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας – Νομικό Πλαίσιο

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – CE, Π.Λυκούδης – Πέμπτη, 26/1/2012
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
«Νέα Προσέγγιση» – Πιστοποίηση CE

Βιώσιμη Ανάπτυξη-Αποτυπωμα Co2 Οικολογικό Σήμα, Α.Βουλωμένου – Παρασκευή, 27/1/2012
Περιορισμός Εκπομπών VOCs
Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Βιομηχανία Χρωμάτων και Εκτυπωτικών Μελανιών

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενίσχυση των ΜΜΕ, Α.Γκορόγιας – Τρίτη, 31/1/2012
Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

Δείτε το βίντεο σχετικά με την Υπεύθυνη Φροντίδα

Share
Scheduled Εκδηλώσεις Παλαιότερα Σεμινάρια