Αναθεώρηση SEVESO 🗓

Σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΤΠΒΑ) με συντονιστές το ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ και το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ακολουθεί ανακοίνωση) ο ΣΕΧΒ τοποθετήθηκε στο θέμα της αναθεώρησης της SEVEZO με την παρουσίαση: H Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας SEVEZO- Η άποψη της χημικής βιομηχανίας, που την παρουσίασε ο συντονιστής του προγράμματος  της Υπεύθυνης Φροντίδας κ. Άρης Τσαουσάκης.

Παρουσίαση

Share
Scheduled Δράσεις Συνδέσμου Εκδηλώσεις